El Franquisme i la Transició Democràtica

Primera etapa del Franquisme (1939-1958)

Aprovació Estatut de Catalunya

1932

Ley de Responsabilidades Políticas

02/09/1939

Fuero de los Españoles

1945

Ingres d'Espanya a l'ONU

12/14/1955

Creació d'ETA

1958

Segona etapa del franquisme (1959-1973)

Pla d'Estabilització

1959

Ley Orgánica del Estado

01/10/1967

Ley General de Educación

08/04/1970

Assamblea de Catalunya

11/07/1971 - 1977

Crisi final (1973-1975)

Mort de Carrero Blanco

12/20/1973

Execució de Puig Antich

03/02/1974

Mort de Francisco Franco

11/20/1975

Transició (1976-1986)

Creació de les CCOO

1976

Llei de la reforma política

11/18/1976

Primeres eleccions democràtiques Espanyoles

06/15/1977

Aprovació de la Constitució Espanyola

10/31/1978

Cop militar 23-F

02/23/1981

Unió d'Espanya a la UE

06/12/1986