Prydain 1929 - 1932

Main

8.1% mudo o Gymru

1921 - 1938

Llywodraeth Ramsay MacDonald

1929 - 1931

Cwymp Wall Street

10/1929

2 1/2 filiwn allan o waith

12/1930

3 miliwn allan o waith

1931

Arolwg May

1931

Gwario 125 miliwn ar budd-daliadau

1931

Prawf modd

1931

BUF

1931

Llywodraeth Genedlaethol

08/24/1931

64% o weithwyr Merthyr Tudfil colli ei gwaith

1934

Deddf Ardaloedd Arbennig

1935

73% yn Jarrow wedi colli gwaith

1935

Argyfwng Diorseddu

1936