Nederland sinds 1830

Kleine nationale en liberale staat in Europa (1830 - 1870 / 1880)

Willem II

1840 - 1849

mandement van de bisschoppen

1868

schoolwet

1878

Anti-Revolutionaire Partij (protestanten)

1878

De modernisering van Nederland (1870 / 1880 - 1918)

Schoolstrijd

1870 - 1917

Sociaal Democratische Bond

1881

Liberale Unie

1885

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

1894

koningin Wilhelmina

1898 - 1948

Wereldoorlog I

1914 - 1918

Algemeen enkelvoudig stemrecht

1917

kiesrecht voor vrouwen

1919

Een burgerlijk verzuilde samenleving (1918 - 1960)

Rooms-Katholieke Staats Partij

1926

Nationaal-Socialistische Beweging

1931

Wereldoorlog II

1939 - 1940