België sinds 1830

De liberale burgerstaat (1830 - 1890)

koning Leopold I

1831 - 1865

grondwet

1831

einde unionisme

1840

Liberale partij

1846

Liberale regering

1847 - 1870

koning Leopold II

1865 - 1909

Katholieke Partij

1869

Katholieke regering

1870 - 1878

1e schoolstrijd

1878 - 1884

Liberale regering

1878 - 1884

Katholieke regering

1884 - 1914

BWP

1885

Integratie van sociale bewegingen (1890 - 1935)

Christelijke Volkspartij

1893

Algemeen meervoudig stemrecht + kiesplicht

1893

afschaffing meerderheidsstelsel

1899

Wereldoorlog I

1914 - 1918

Algemeen enkelvoudig stemrecht

1918

beurscrash

1929

Vlaams Nationalistisch Verbond

1930

Verkaveling van de nationale staat (1935 - 1960)

Wereldoorlog II

1939 - 1945

Koningskwestie

1945 - 1950

kiesrecht voor vrouwen

1948

2de schoolstrijd

1950 - 1958

Gemeenschap Kolen + Staal

1951

paars kabinet

1954 - 1958

schoolpact

1958