Revolutie in Noord en Zuid (1780 - 1830)

Revolutie en de Franse tijd (1780 - 1813)

A) Revoluties in de Nederlanden

1780 - 1790

Tolerantie Edict

1781

Patriottistische revolutie in de Verenigde Provinciën

1785 - 1787

Brabantse Omwenteling

1789

Luikse revolutie

1789 - 1790

Brabantse revolutie in de Oostenrijkse Nederlanden

1789 - 1790

B) De Zuidelijke Nederlanden onder Frans bewind

1792 - 1814

Bataafse revolutie

1795

Bataafse Republiek

1795 - 1806

C) De Verenigde Provinciën onder Franse invloed

1795 - 1813

Boerenkrijg

1798

Koninkrijk Holland

1806 - 1810

Opstand tegen Fransen

1813

Tijdelijke hereniging van Noord en Zuid (1814 - 1830)

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

1814 - 1830

Ontstaan van het koninkrijk

1814

Monsterverbond

1827

Belgische revolutie

1830