Stari svet

kolokvijum

Main

Sumerski kulturni horizont

poceci sumerske civilizacije

3500 bc - 3200 bc

ranodinasticki period

2800 bc - 2400 bc

procvat Ura, Uruka, Lagasa, Larse Nipur

Akadjani i Guti preuzimaju vlast

2400 bc

Uruk i Lagaš obnavljaju sumersku državu

2120 bc

Vavilon

Hamurabijev zakonik

1799 bc - 1700 bc

Vladavina Asurbanipala

599 bc - 500 bc

Urartu

Ujedinjenje

899 bc - 800 bc

Argišti, najmoćniji vladar

799 bc - 700 bc

Osvajaju Persijanci

599 bc - 500 bc

Feničanski kulturni horizont

Dominacija Kananaca

2999 bc - 2000 bc

Zapadnosemitsko pleme

Dolazak Amorićana

1999 bc

Osnivaju Jamhad, sa glavnim gradom Halpom

Značaj Biblosa

1999 bc - 1000 bc

Ugaritske pločice

1399 bc - 1300 bc

Pretpostavlja se da od tada potiču

Značajan Ugarit

1399 bc - 1200 bc

Raspad Hetskog carstva, slabljenje Egipta i ranijih centara

1000 bc

Kolonizacija

1000 bc - 0 bc

Osnovana Kartagina

825 bc

Nađene ugaritske pločice

1928

Elam

Rasprostranjena indoarijska plemena sa severa

1999 bc - 0 bc

Asirci razorili Suzu

799 bc - 600 bc

Staropersijski kulturni horizont

Vladavina Kambiza

599 bc - 500 bc

Harapski kulturni horizont

Prestaje život u Harapi i Mohenđo daro

1750 bc

Svi veći gradovi gube značaj

1500 bc

Džon Maršal otkrio Mohenđo Daro

1922

Arijski kulturni horizont

Dolazak

2000 bc - 1000 bc

Javljanje više carstava; najznačajnije - carstvo Maurija

600 bc

Javljanje bramanizma i učvršćivanje kastinskog sistema

600 bc

Bramansko pismo

400 bc - 300 bc

Prvi pisani izvori nakon nestanka harapske kulture

Kultura Beiligang

Prva stalna naselja

7000 bc

Kultura Đomon

Prvi tragovi

3000 bc

Zenit

2000 bc

Jajoj

Izrailjski i hebrejski kulturni horizont

Naseljavanje Haldejaca u okolinu Hebrona

1800 bc - 1700 bc

Naseljavanje plemena iz Egipta

1300 bc

David ujedinjuje jevrejska plemena

1000 bc

Asirci osvajaju Izrailjsko carstvo

722 bc

Nabukodonosor osvaja Jerusalim

586 bc

Kritsko-mikenski kulturni horizont

Kritsko-mikenska umetnost nastaje na Peloponezu

3000 bc - 2000 bc

Hijeroglifsko pismo

2000 bc - 1650 bc

Minojsko pismo (linearno A)

1650 bc - 1450 bc

veliki zemljotres pogađa Krit i Teru; obnovljeni

1600 bc - 1500 bc

Uticaj na kopno putem umetnosti, zanata i pisma

1600 bc - 1500 bc

Tera doživljava zemljotres i vulkansku erupciju sa užasnim posledicama

1500 bc

Do tada živeo narod koji nije govorio grčki

1500 bc

Početak bronzanog doba; od tada je mat. kultura jednoobrazna

1500 bc

Gori čitav Krit, osim Knososa

1450 bc

Mikensko pismo (linearno B)

1400 bc - 1200 bc

Vrhunac mikenske kulture

1400 bc - 1300 bc

Grci spaljuju palatu u Knososu

1400 bc - 1350 bc

Prvo otkriće visokih etrurskih kultura; Hajnrih Šliman

1871

Prvo otkriće visokih etrurskih kultura; Hajnrih Šliman

1876

Artur Evans otkrio glinene ploćice u Knososu

1900

Helenski kulturni horizont

Homerovski period

1100 bc - 700 bc

Pojava monumentalne umetnosti i arhitekture

700 bc - 600 bc

Ahajski period

700 bc - 500 bc

Klasični period

500 bc - 450 bc

Helenistički period

400 bc - 0 bc

Etrurski kulturni horizont

Tragovi njihove kulture

900 bc - 80 bc

Vidljiv uticaj ahajske skulpture

700 bc - 500 bc

Vučica sa Kapitola

600 bc - 500 bc

Prestaju vesele predstave na freskama u grobnicama

400 bc

Osvajaju ih Rimljani

295 bc

Nadjen bronzani model jetre

1877

Rimski kulturni horizont

Terme; prvi put se u arhitekturi javljaju tako čiste forme (Deroko)

300 bc - 100 bc