Segona etapa de la dictadura franquista

Franquistes

Ley de Sucesión 1944

1944

Tecnòcrates dins el govern 1957

1957

Ley de convenios colectivos 1958

1958

Pla d'Estabilització 1959

1959

Ley de Prensa 1962

1962

Ley de la Seguridad Social 1963

1963

Tribunal d'Ordre Públic 1963

1963

Ley Orgánica del Estado 1967

1967

Cas Matesa 1969

1969

Ley de Educación 1970

1970

Espíritu del 12 de Febrero 1974

1974

Descolonització 1975

1975

Acords de Madrid 1975

1975

Oposició

Fets del Palau 1960

1960

Comissions Obreres 1965

1965

Inici crisi Guinea 1969

1969

Assassinat Carrero Blanco 1973

1973

Marxa Verda 1975

1975

Assamblea de Catalunya 1977

1977