Segona etapa de la dictadura franquista

Franquistes

1944
1957
1958
1959
1962
1963
1963
1967
1969
1970
1974
1975
1975

Oposició

1960
1965
1969
1973
1975
1977