Den kalde krigen

av Sondre Rodahl

Kald krig

1945 - 1991
October 24, 1945
1947
1948
March 5, 1953
1956
1960 - 1973
1961 - 1989
October 1962
1968
1979 - 1989
1985
1990
1991