Den kalde krigen

av Sondre Rodahl

Kald krig

DEN KALDE KRIGEN

1945 - 1991

FN blir opprettet

October 24, 1945

Marshallplan og Trumandoktrine

1947

Marshallplan: Gi økonomisk støtte til land mot at de blir med i OECD (handelssamarbeid med USA)
Trumandoktrinen: USA uttalte at de ville støtte alle som ble undertrykket av en minoritet eller fremmed makt. I praksis ville de hindre kommunistisk ekspansjon.

Tyskland deles

1948

BRD: vest.
DDR: øst

Stalin dør

March 5, 1953

Studentopprør i Polen og Ungarn

1956

Slått hardt ned av Sovjetunionen

Vietnamkrigen

1960 - 1973

1960: Ho Chi Minh, president i det kommunistiske Nord-Vietnam, starter krig mot Sør-Vietnam
1963: Amerikanske styrker inn i Vietnam
1973: Etter store tap og lite framgang trekker amerikanerne seg ut igjen

Berlinmuren

1961 - 1989

Reises i 1961 fordi DDR ville hindre flyktningestrømmen fra øst til vest.
Ble revet i 1989, litt før gjenforeningen av Tyskland

Cubakrisen

October 1962

Prahavåren

1968

Liberale ledere vil føre Tsjekkoslovakia i en mer markedssosialistisk retning. For å hindre dette, rykker Sovjetunionen inn med store styrker og avsetter reformlederne.
Dette gjorde de på grunnlag av Brezjnev-doktrinen, at Sovjet kan gripe inn om de frykter kommunismen skal miste taket i et område.

Den afghansk-sovjetiske krig

1979 - 1989

1978: afghanske kommunistpartiet kupper makta i landet
1979: Mujahedin gjør opprør. De støttes av USA fordi de kjemper mot kommunismen. Sovjet støtter det kommunistiske regimet

Gorbatsjov ny president

1985

Innførte begrepene Glasnost og Perestrojka.
Glasnost: Åpenhet. Mer åpenhet i presse og samfunn
Perestrojka: Omstrukturering. Fra planøkonomi til blandingsøkonomi

Tyskland samles

1990

Den kalde krigen avsluttes

1991

Warszawapakten oppløses, og Sovjetunionen faller sammen