OT Survey Timeline

Main

4004 BC - 3074 BC
4004 BC - 3074 BC
2445 BC - 2444 BC

Cain's Line

3980 BC - 3875 BC

Adam's line

3984 BC - 3900 BC
3984 BC - 3654 BC
3970 BC - 3058 BC

Enoch's line from Cain

3910 BC - 3794 BC

Irad's line from Enoch and Cain

3839 BC - 3738 BC

Mehujael's line

3760 BC - 3675 BC

Methusael's line

3690 BC - 3610 BC

Lamech's line

3643 BC - 3569 BC
3630 BC - 3578 BC
3625 BC - 3570 BC
3614 BC - 3579 BC

Seth's line

3870 BC - 2965 BC

Enosh's Line

3776 BC - 2866 BC

Cainan's line

3709 BC - 2814 BC

Mahalaleel's line

3640 BC - 2678 BC

Jerad's line

3479 BC - 3114 BC

Enoch's line

3415 BC - 2446 BC

Methuselah's line

3222 BC - 2445 BC

Lamech's line

3044 BC - 2094 BC

Noah's line

2554 BC - 2298 BC
2549 BC - 2300 BC
2549 BC - 1949 BC

Shem's line

2445 BC - 1908 BC

Arphaxad's line

2415 BC - 1878 BC

Salah's line

2281 BC - 1817 BC

Empires

2340 BC - 625 BC

Heber's line

2247 BC - 2008 BC

Peleg's line

2217 BC - 1978 BC

Reu's line

2185 BC - 1955 BC

Serug's line

2155 BC - 2007 BC

Nahor's line

2126 BC - 1921 BC

Terah's line

1996 BC - 1821 BC

Abraham's line

1896 BC - 1716 BC

Jacob's line

1773 BC - 1685 BC
1771 BC - 1682 BC
1768 BC - 1632 BC
1767 BC - 1677 BC
1766 BC - 1676 BC
1764 BC - 1675 BC
1758 BC - 1673 BC
1755 BC - 1678 BC
1754 BC - 1690 BC
1753 BC - 1725 BC
1745 BC - 1635 BC
1732 BC - 1632 BC

Joseph in Egypt with the Family

1730 BC - 1490 BC

Judah's line

1715 BC - 1649 BC

Pharez's line

1654 BC - 1608 BC
1580 BC - 1538 BC

Levi to Moses

1735 BC - 1604 BC
1646 BC - 1509 BC
1571 BC - 1451 BC

Aaronic priesthood

1574 BC - 1452 BC
1540 BC - 1430 BC

Esrom to Jesse

1579 BC - 1501 BC
1512 BC - 1443 BC
1450 BC - 1359 BC
1368 BC - 1285 BC
1295 BC - 1230 BC
1238 BC - 1157 BC
1170 BC - 1075 BC

David to Zerubbabel

1085 BC - 1015 BC
1033 BC - 975 BC
995 BC - 956 BC
963 BC - 937 BC
943 BC - 913 BC
920 BC - 887 BC
895 BC - 837 BC
844 BC - 787 BC
794 BC - 748 BC
754 BC - 725 BC
730 BC - 698 BC
704 BC - 669 BC
677 BC - 640 BC
645 BC - 600 BC
605 BC - 563 BC
570 BC - 533 BC
540 BC - 500 BC

Abiud to Jesus Christ

510 BC - 459 BC
465 BC - 411 BC
420 BC - 354 BC
362 BC - 305 BC
313 BC - 258 BC
265 BC - 200 BC
210 BC - 150 BC
159 BC - 98 BC
105 BC - 44 BC
52 BC - 1 AD
3 BC - 33 AD

Time of the Judges

1426 BC - 1155 BC