Franquisme (1939-1975)

Etapes

Etapa Blava o Feixista

16 apr 1939 - 1945

Règim en perill

1943 - 1948

De l'aïllament a l'acceptació

1945 - 1950

Amistat amb el món

1948 - 1950

El "Desarrollismo"

1950 - 1960

Crisi fins la mort de Franco

1960 - 1975

Etapes Econòmiques

Misèria, pobresa

16 Apr 1939 - 1940

Anys 40.

Supervivència

1940 - 1950

Anys 50.

Desarrollismo

1950 - 1960

Anys 60.

Crisi del 73

1960 - 1975

Política

Racionamient

1936 - 1952

Cal destacar la "Cartilla de Racionamiento".

Decret del 26 de setembre del 1936

26 sept 1936

Se l'anomena "el Generalísimo".

El Movimiento Nacional

19 Apr 1937

Decret del 19 d'abril del 1937.

Ley de Prensa

1938

Fuero del Trabajo

Mar 1938

Ley de Responsabilidades Políticas

1939

Caràcter Retroactiu.

27 Puntos de la Falange

Aug 1939

Informe per la neutralitat d'Esp., per Carrero Blanco

1940

Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo

1940

Execució de Lluís Companys

Oct 1940

División Azul

1941 - 1943

Ley de Seguridad del Estado

1941

INI

1941

Instituto Nacional de Industria.

Ley Constitutiva de las Cortes

1942

Seguro Obligatorio de Enfermedad

1943

Ley de Rebelión Militar

3 Mar 1943

Declaració de Neutralitat

Oct 1943

Reformes Polítiques

1945

Ley de Bases de Régimen Local

1945

Fundació del MSC

1945

Moviment Socialista de Catalunya.

Fuero de los Españoles

1945

Ley de Referéndum Nacional

1945

Conferència de Yalta

1945

Joan de Borbó publica un manifest advocant a favor de la monarquia parlamentària.

Min. d'Afers Ext.: Alberto Martínez Artajo

1945

Bloqueig Internacional

1946 - 1948

Retirada d'ambaixadors

12 Dec 1946

Creació Enllaços Sindicals

1947

Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado

1947

Referèndum per la Llei de Successions

6 Jul 1947

Entrevista entre Franco i Joan de Borbó

25 Aug 1948

SEAT

1950

Model per antonomasia:

Aixecament del Veto a Espanya per l'ONU

Oct 1950

Min. de Comerç: Manuel Arburúa

1951 - 1957

Restabliment de les relacions diplomàtiques amb EUA

Jan 1951

Espanya s'integra en alguns organismes de l'ONU

1951

Com per exemple la FAO.

Primera Vaga

12 Mar 1951

Comença amb la vaga dels tramvies.

Acords entre els EUA i Espanya

1953

Espanya ingressa a l'ONU

1955

Protestes Socials

1956

Per tot el país.

Min. Hisenda: Mariano Navarro Rubio

1957 - 1965

Min. Comerç: Alberto Ullastres

1957 - 1965

Ley de Convenios Colectivos

1958

Ley de Principios del Movimiento Nacional

1958

Pla d'Estabilització

21 Jul 1959

Pares: Pollastres i Navarro Rubio.

Fets del Palau de la Música

1960

Ley Contra la Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo

1960

Comisiones Obreras

1960

A partir de 1960.

Min. de Turisme: Manuel Fraga Iribarne

1962 - 1969

Creació d'ETA

1962

"Contubernio de Munich"

Jun 1962

Creació del TOP

1963

Tribunal de Orden Público.

Declaracions de l'abat Aureli Escarré a Le Monde

1963

La Caputxinada

1966

Ley de Prensa

1966

Per Manuel Fraga.

Ley de Libertad Religiosa

1967

Ley Orgánica del Estado

1967

Franco deixa de ésser el cap del govern per passar a ésser solament el de l'Estat.

Vaga a Madrid

Feb 1967

Il·legalització de les Comissions Obreres

Feb 1967

Joan Carles I, successor de Franco

1969