Untitled timeline

Main

Demokratin i Sverige

1596

Ordet demokrati har funnits i Sverige sedan 1596.

Kvinnlig rösträtt

1718

År 1718 infördes kvinnlig rösträtt i Sverige

Tryck och yttrandefrihet

1809

År 1809 kom en ny grundlag i Sverige. Kungen fick inte ensam ha all makt.
Sveriges befolkning fick säga och skriva deras åsikter.

Skolrätt

1842

År 1842 var det bestämt att alla barn skulle gå i skolan.

Det hade stor betydelse för demokratins framväxt, eftersom den bidrog till en ökad folkbildning.

Ett modernt demokratiskt Sverige

1866

År 1866 delades riksdagen i två jämlika delar som kallades kamrar. Så lades grunden för ett modernt och demokratiskt Sverige.

Rösträtt

1921

År 1921 så fick svenska folket rösträtt

Världens mest demokratiska land

2006

År 2006 & 2008 klassades Sverige som världens mest demokratiska land

Världens mest demokratiska land

2008

År 2006 & 2008 klassades Sverige som världens mest demokratiska land

Ordet demokrati

2013

ordet demokrati kommer från grekiskan och heter demos kratein. ordet uppkom 500 år f.Kr
Ordet demokrati betyder folket styr