Nye verdensbilleder

Main

Spanien starter koloniseringen af de kanariske øer

1300 - 1400

Columbus opdager Amerika

1442

forsøgte at finde søvejen til Indien!

Kopernicus havde en teori om solsystemet

1543

Politik

Nye tanker og ideer brød middelalderens tankegang

1400

1400-1550

Humanister genopdagede klassiske og romerske forfattere og stræbte efter en genfødsel af antikken.

det politiske system ændrer sig

1400 - 1600

Med renæssancen afvikledes det middelalderlige decentrale, feudale system langsomt og blev i de følgende århundreder afløst af den moderne magtstat, hvor øvrigheden tilstræbte et magtmonopol, og staten etablerede ydre grænser, mens de indre forsvandt.

nordvesteuropa trænger ind i Amerika

1600

Allerede i løbet af 1500-t. udgik der oversøiske rejser fra England, Holland og Frankrig, men først ca. 1600 begyndte nordvesteuropæerne for alvor at trænge ind i Amerika og i de asiatiske farvande.

briterne etablerer handelskompagnier i Indien

1600

England blander sig som kolonimagt

1600

Også England var fra begyndelsen af 1600-t. begyndt at interessere sig for oversøisk sejlads og handel og kolonisering. Mod vest var det især den nordamerikanske østkyst og De Vestindiske Øer, der blev genstand for kolonisering, om end under vidt forskellige former. På De Vestindiske Øer oprettedes plantagekolonier.
I begyndelsen havde englænderne kun kontrol med nogle mindre øer med Barbados som den vigtigste. Senere fulgte større øer, først og fremmest Jamaica, der var efterladt næsten ubeboede, efter at spanierne havde flyttet deres opmærksomhed til fastlandet. Englænderne producerede først tobak, hvorefter de fra 1640'erne gik over til sukkerproduktion med slavearbejdskraft.

30 års krigen

1618

1618- 1648

Strueensen kommer til magten i Danmark

1770

Struensee arresteres og henrettes

1772

Den amerikanske uafhængighedskrig

1775 - 1783

afkolonisering af tretten kolonier i Nordamerika

1776

man afkoloniserer tretten gamle kolonier i Nordamerika med uafhængighedserklæringen.

Stavnsbåndet ophæves i Danmark

1788 - 1800

Den franske revolution

1789 - 1799

Napoleon besejres ved Waterloo

1815

Religion

Martin Luther

1483

Martin Luther bliver munk i1483- 1546

Luther offentliggører de 95 teser

1517

Den Lutherske bevægelse kom til Danmark

1520

Luther fordømmes på rigsdagen i worms

1521

kirken og religionen mistede hastigt troværdighed

1680 - 1780

dette sker da naturvidenskaben udvikledes og afslørede andre forklaringer på naturfænomener

Økonomi

Spanien og Portugal dominerer koloniseringen

1400 - 1600

Spanien og Portugal var de første lande der rigtigt fik øjnene op for koloniseringen.

Koloniseringen skaber stor økonomisk vækst

1400 - 1700

Koloniseringen skaber stor økonomisk vækst, da man specielt i Amerika finder store forekomster af bl.a. guld og sølv. desuden havde man billig arbejdskraft i form af indianere der blev udnyttet som slaver.

Kong Christian d. 3 får kontrol af over halvdelen af riget

1536

I starten af reformation blev kongen og de adelige i samfundet velhavende

Periode

Renæssancen

1300 - 1650

Opstod i Italien i 1300 tallet

Man søgte tilbage til antikken og kan betegnes som en kunsthistorisk periode der henviser til en genfødsel af den kultur der eksisterede i Rom og Grækenland

reformationen

1536 - 1660

udtrykket ' renæssance ' anvendes for første gang i historien

1550

Oplysningstidem

1690 - 1800

Enevældens fald 1848

1848 - 1849