Segona República i Guerra Civil

Períodes

Reformistes

12/1/1931 - 9/1/1933

Conservadors

11/1/1933 - 02/1/1936

Frente Popular

2/16/1936 - 07/17/1936

Guerra Civil

07/17/1936 - 3/1/1939

Fets

Aprovació de la Constitució

12/10/1931

Aprovació de l'Estatut d'Autonomia

9/9/1932

Revolució d'Astúries

10/5/1934 - 10/18/1934

Fets d'Octubre

10/06/1934

Cop d'estat

07/17/1936

Bombardeig de Guernika

04/26/1937

Fets de maig

05/03/1937 - 05/07/1937

Guerra de l'Ebre

07/25/1938 - 11/16/1938