Przywódcy w okresie zimnej wojny

Main

USA

Harry Truman

April 1945 - January 1953

Dwight Eisenhower

January 1953 - January 1961

John Kennedy

January 1961 - November 1963

zmarł w zamachu

Lyndon Johnson

November 1963 - January 1969

Richard Nixon

January 1969 - August 1974

Gerald Ford

August 1974 - January 1977

James Carter

January 1977 - January 1981

Ronald Reagan

January 1981 - January 1989

George Bush

January 1989 - January 1993

ZSRR

Józef Stalin

April 1945 - March 1953

Od 1924 roku

Gieorgij Malenkow

March 1953 - September 1955

Nikita Chruszczow

September 1955 - October 1964

Leonid Breżniew

October 1964 - November 1982

Andropow

November 1982 - February 1984

Jurij Andropow

Czernien.

February 1984 - March 1985

Konstantin Czernienko

Michaił Gorbaczow

March 1985 - August 1991

PRL

Bolesław Bierut

December 1948 - March 1956

Och.

March 1956 - October 1956

Edward Ochab

Władysław Gomułka

October 1956 - December 1970

Edward Gierek

December 1970 - September 1980

Kania

September 1980 - October 1981

Stanisław Kania

Wojciech Jaruzelski

October 1981 - December 1990