Przywódcy w okresie zimnej wojny

Main

USA

April 1945 - January 1953
January 1953 - January 1961
January 1961 - November 1963
November 1963 - January 1969
January 1969 - August 1974
August 1974 - January 1977
January 1977 - January 1981
January 1981 - January 1989
January 1989 - January 1993

ZSRR

April 1945 - March 1953
March 1953 - September 1955
September 1955 - October 1964
October 1964 - November 1982
November 1982 - February 1984
February 1984 - March 1985
March 1985 - August 1991

PRL

December 1948 - March 1956
March 1956 - October 1956
October 1956 - December 1970
December 1970 - September 1980
September 1980 - October 1981
October 1981 - December 1990