Den franske revoultion

Main

27. august: Nationalforsamlingen vedtager en menneskerettighedserklæring

1789

Forkaster feudalsamfundet, priveliger og titler ophæves. Kongen hentes til Paris, så han kan skrive under på alle lovene,

Stormen på Bastillen 14. Juli

1789

Stænderforsamling indkaldes

1789

Forfatning der gør Frankrig til et konstitutionelt monarki

1791

Ludvig d. 16 prøver at flygte, men bliver fanget

1791

Prøver at flygte, men bliver fanget og tvunget til at underskrive forfatningen i september 1791

Forsamlingen erklærer Østrig krig

1792

Den østrigske kejser og den preussiske konge siger at de ville gribe ind med militærmagt for at genoprette monarkiet i Frankrig- Fflertallet i den lovgivende forsamling i april 1792 besluttede at erklære Østrig krig. Preussen trådte ind i krigen på Østrigs side. April 1792. De er bare for at det spreder sig + marie antionette er den østrigske kongens søster

Kongen bliver taget til fange

1792

Fordi de tror han er på Preussen og østrigs side. Et fransk nederlag ville jo føre til genindførelse af enevælden. 10 juli 1792

Frankrig bliver republik

1792

En nyvalgte konvent besluttede i september 1792 at indføre republikken

Rædselsherredømmet

1793 - 1794

Robespierre og sikkerhedsudvalget og velfærdsudvalget. kom til at regere Frankrig med diktatorisk myndighed og stor hensynsløshed.
Der indførtes almindelig værnepligt, og Robespierres terrorstyre tog et omfang, så ingen kunne vide sig helt sikre, og det fik et flertal i konventet til at vende sig imod ham. Han blev arresteret og led samme skæbne som sine utallige ofre: Han blev halshugget i guillotinen d. 28. juli 1794. En masse mennesker blive henretttet da de gik imod revoultionen, efter sigende

Kongen og Dronningen henretttes

1793

I januar 1793 dømte konventet Ludvig den 16. til døden for landsforræderi. I dommen kaldtes han ”borger Capet ”. Han blev henrettet den 21.januar 1793, og dronning Marie Antoinette henrettedes i oktober 1793.

Direktorieperioden

1795 - 1799

Under ”direktorieperioden” fra 1795 til 1799 var det velstående borgerskab ved magten. Det ønskede at bevare den republikanske samfundsordning, men ville samtidig holde underklassen uden for indflydelse. Regeringen støttede sig i meget høj grad på militæret, der blev brugt til at slå adskillige uroligheder og opstande ned.

Ny forfatning

1795

Resultatet blev endnu en forfatning i 1795. Den indførte et tokammersystem og bestemte, at kun mænd med en vis formue kunne vælges. Det skulle være en garanti mod den ustyrlige underklasses indflydelse. Regeringen skulle føres af et ”direktorium”, bestående af 5 direktører. Skulle skabe ro efter rædselsherredømmet

Napoleon tvinger Østrig til fred

1797

Napoleon, som kun 27-årig blev han feltherre for de franske hære i Norditalien, og gennem en række opsigtsvækkende sejre tvang han Østrig til at slutte fred i 1797

9. november Naopleon tager magten med kup

1799

Her havde den yderligtgående venstrefløj, jakobinerne, i 1799 vundet en stor valgsejr. Det moderate direktoriestyre var for alvor truet. Regeringen måtte enten samarbejde med jakobinerne og den store, brede underklasse eller gribe til et diktatur. Og de moderate republikanere frygtede, at man kunne komme til at genopleve en ny ”rædselsperiode”. I forståelse med de ledende kræfter i direktorieregeringen tog Napoleon magten ved et militærkup d. 9. november 1799. Frankrig havde fået en militærdiktator. Ganske vist indførtes på ny en forfatning, men den var kun til pynt. Magten var Napoleons

Napoleon krones til kejser

1804

i 1804, gjorde han sig til kejser. Frankrig var atter blevet et arveligt monarki, men revolutionens samfundsforandringer bestod. Der var ikke tale om, at den gamle adel og gejstlighed fik deres privilegier tilbage. Lighed for loven og afskaffelse af standsopdelingen forblev grundpiller i samfundsordenen. I Napoleons Frankrig var der fortsat åbne karrieremuligheder for alle uanset herkomst, og den økonomiske frihed blev opretholdt. Den omfordeling af jorden, der var sket med konfiskationen af kirkens og de adelige emigranters jord, forblev også uantastet. Religionsfriheden blev opretholdt. De politiske friheder var derimod afskaffet.