Chronology of Main Old Testament Characters (All dates are approximate)

Main

Adam and Eve (Before 4000 BC)

3800 bc

Noah (Before 3000 BC)

3000 bc

Cain and Abel (Before 3000 BC)

3000 bc

Shem, Hem, and Japheth (Before 3000 BC)

3000 BC

Job

2100 Bc

Abraham & Sarah (Journey to Canaan to Death)

2091 BC - 1991 BC

Ishmael

2080 BC

Isaac

2066 bc

Jacob (Birth to Death)

2025 bc - 1859 bc

Jacob and Esau (Birth)

2025 bc

Joseph (Slavery to Death)

1898 BC - 1806 bc

Moses (Birth to Death) w/ Aaron and Miriam

1525 bc - 1406 bc

Nadab & Abihu (Consecration and Death)

1445 bc

Korah Rebels

1426 bc

Balak and Balaam

1407 BC

Joshua (Chosen to succeed Moses to farewell address)

1407 bc - 1375 bc

Rahab (w/ spies)

1406 bc

Othniel

1374 bc

Eglon

1334 bc

Ehud

1316 bc

Deborah and Barak

1235 bc

Gideon

1169 bc

Naomi, Ruth, and Boaz

1140 bc

Abimelech (From plot to be king to Death)

1129 bc - 1126 bc

Tola and Jair

1118 bc

Samuel (Birth to Death)

1100 bc - 1011 bc

Jephthah, Ephraim, Ibzan, Elon, Abdon

1097 bc - 1075 bc

Samson

1075 bc

Saul (King to Death)

1043 bc - 1010 bc

David (Anointed to Death)

1024 bc - 970 bc

Solomon (Birth to Death)

990 bc - 931 bc

Jeroboam I

930 bc - 910 bc

Rehoboam

930 bc - 913 bc

Abijam

913 bc - 911 bc

Asa

911 bc - 870 bc

Baasha

909 BC - 886 bc

Elah, Zimri, Omri

886 bc - 885 bc

Ahab

874 bc - 852 bc

Jehoshaphat

870 bc - 848 bc

Elijah

863 bc - 851 bc

Jehoram

853 bc - 841 bc

Joram

852 bc - 841 bc

Elisha

851 bc - 797 bc

Jehu

841 bc - 814 bc

Athaliah

840 bc - 835 bc

Joash

835 bc - 796 bc

Joel

835 bc - 796 bc

Jehoahaz

814 bc - 798 bc

Jehoash

798 bc - 780 bc

Amaziah

796 bc - 790 bc

Jeroboam II

793 BC - 752 bc

Uzziah

790 bc - 737 bc

Jonah

785 bc - 753 bc

Amos

760 bc - 750 bc

Hosea

753 bc - 715 bc

Menahem

751 bc - 740 bc

Jotham

750 bc - 721 bc

Tiglathpileser III

745 bc - 718 bc

Micah

742 bc - 687 bc

Pehahiah

740 bc - 738 bc

Isaiah

740 bc - 681 bc

Pekah

738 bc - 718 bc

Ahaz

730 bc - 715 bc

Hoshea

718 bc - 709 bc

Shalmaneser V

718 bc - 709 bc

Hezekiah

715 bc - 686 bc

Sargon

709 bc - 705 bc

Sennacherib

705 bc - 681 bc

Manasseh

695 bc - 642 bc

Nahum

663 bc - 612 bc

Zephaniah

640 bc - 621 bc

Josiah

639 bc - 610 bc

Jeremiah

627 bc - 586 bc

Obadiah

627 bc - 586 bc

Nabopolassar

626 bc - 605 bc

Habakkuk

612 bc - 589 bc

Jehoahaz

610 bc - 607 bc

Jehoiakim

607 bc - 596 bc

Nebuchadnezzar

605 bc - 562 bc

Daniel

605 bc - 536 bc

Jehoiachin

597 bc

Zedekiah

597 bc - 586 bc

Ezekiel

593 bc - 571 bc

Evil Merodach

562 bc - 560 bc

Belshazzar

553 bc - 539 bc

Cyrus

550 bc - 530 bc

Darius I

521 bc - 486 bc

Zechariah

520 bc - 480 bc

Haggai

520 bc

Xerxes

486 bc - 464 bc

Malachi

430 bc

Gedeliah

586