breu història de l'electricitat

Events

1275
1543
1859
1895
1905
1915 - 1916
1921
1928