Eix Cronològic segle XIX

Main

Guerra del Francès

1808 - 1814

Corts de Cadis

1812

Retorn absolutisme

1814 - 1820

Trieni liberal

1820 - 1823

Retorn Ferran VII

1823 - 1833

Regència de Maria Cristina

1833 - 1840

Primera Guerra Carlista

1833 - 1840

Regència d'Espartero

1840 - 1843

Etapa Isabelina

1843 - 1868

Sexeni democràtic

1868 - 1874

Amadeu de Savoia

1870 - 1873

I República

1873 - 1874

Alfons XII

1874 - 1885

Restauració monàrquica

1874 - 1898

Alfons XIII

1885 - 1898