fortiaayebraa

Les Grans Etapes de l'Edat Moderna

1300 - 1600
1400 - 1600
Oct 12, 1492 - 1502
1500 - 1600
1618 - 1648
1637 - 1789
May 5, 1789 - Nov 9, 1799

Dinastia d'Austria

1478 - 1700

Dinastia de Borbó

1700 - Present

Guerres a Epanya

1640 - 1714