REVOLUCIÓ FRANCESA

Events

1789 - 1799

MONARQUIA CONSTITUCIONAL

1789 - 1791
1789
1791 - 1792
1791

REPÚBLICA SOCIAL

1792 - 1794
1794

REPÚBLICA CONSERVADORA

1794 - 1799
1795
1799