Andre verdenskrig

av Sondre Rodahl

Norge

September 1, 1939
December 1939
April 9, 1940
June 10, 1940
September 25, 1940

Resten av verden

September 1, 1939
September 3, 1939
September 17, 1939
November 30, 1939 - March 7, 1940
May 10, 1940 - June 22, 1940
June 1940 - September 1940
June 10, 1940
September 1940
October 28, 1940 - November 22, 1940
April 13, 1941
May 1941
June 1941 - November 1942
August 1941
December 7, 1941
December 11, 1941
January 1, 1942 - March 1, 1942
September 1942 - February 2, 1943
November 1942
November 19, 1942 - November 22, 1942
February 4, 1945 - February 11, 1945