Historia de la informàtica

Events

1673 - 1833
1947
1970
1975
1980
1 January 1981
1995
1998
1999
2008