Historie - den franske revolution

Main

Krigene med England

1754 - 1763

Robespierre - Rædselsherredømmet

1758 - 1794

Indfører værnepligt. Rædselsherredømmet.

Den franske konge satte Ludvig d. 16 i dyb gæld

1778 - 1783

Frankrigs årlige indtægter på 503 millioner, udgifterne på 629

1788

De fattige er oprørske og indgår i mere politik

1789

I Paris blev der dannet politiske klubber af yderligtgående revolutionære intellektuelle, og disse klubber talte småborgerskabets og underklassens sag og lagde pres på den borgerlige nationalforsamling for at få den til at føre en mere kompromisløs politik. Nationalforsamlingen var således på den ene side truet af kongelig magtanvendelse og på den anden side af et folkeligt oprør. Men hvis den folkelige uro kunne kontrolleres, kunne den også bruges til at lægge pres på kongen. (Systime p461)

Love revolutionerer det franske samfund

1789

Nationalforsamlingen vedtager en række love, der revolutionerer det franske samfund i sommeren og efteråret 1789.

Tredjestanden erklærer sig for en nationalforsamling - den franske nation

17 June 1789

Folkemasser stormer Bastille-fortet

14 July 1789

Menneskerettighedserklæring

27 august 1789

Vedtagelse af en menneskerettighedserklæring, der var inspireret af den amerikanske uafhængighedserklæring. Alle mennesker har fra de bliver født de samme rettigheder: tale- og trykkefrihed, religionsfrihed og almindelig retssikkerhed.

Kvinder går fra Paris til Versailles og Ludvig d. 16 bøjer sig og udleverer mel

5 october 1789

vandrede imidlertid flere tusinde fattige og sultende parisiske kvinder de 30 km. fra Paris til Versailles og krævede ”brød til Paris ”. De fulgtes af den parisiske borgervæbning. I Versailles forlangte mængden, at Ludvig d. 16. skulle følge med tilbage til Paris. Han måtte bøje sig og udleverede samtidig store forsyninger af mel fra slottets forrådskamre.

Frankrig bliver til et konstitutionelt monarki

1791

Et indskrænket kongedømme med en grundlov.

Ludvig må underskrive dekreter og flygter. Bliver standset med sin familie

june 1791

Ludvig og Marie Antoinette flygter men bliver opdagede

june 1791

"I juni 1791 flygtede Ludvig og Marie Antoinette forklædt som henholdsvis kammertjener og guvernante for at tilslutte sig revolutionens fjender, men i nærheden af den belgiske grænse blev de afsløret og arresteret. Kongefamilien føres tilbage til Paris" Systime p463

Ludvig føres tilbage til Paris og tvinges til at underskrive den nye forfatning

september 1791

Indebærer en ny politisk ordning. Konstitutionelt monarki - forsamling som bestemmer, men kongen skal underskrive lovene. Det vi har i Danmark nu.

Frankrig erklærer Østrig krig

april 1792

Man er bange for at revolutionen spreder sig - vil have monarkiet tilbage. Marie Antoinette er i familie med den Østrigske kejser, og derfor siger franskmændende at de erklærer Østrig krig, før det omvendte sker. Franskmændene er bange for at kongen er på den østrigske side, for hvis han vandt, så ville der komme enevælde igen. Derfor skulle kongen sættes ud af spil - bliver anklaget for landsforræderi. Preussen trådte ind i krigen på Østrigs side.

Paris’ arbejdere og småborgere stormer kongeslottet og tager kongen til fange

10 july 1792

Det nyvalgte konvent indfører republikken

september 1792

"Den nyvalgte konvent besluttede i september 1792 at indføre republikken, og som markering af den politiske lighed indførtes titlerne ”borger ” og ”borgerinde ”, som for fremtiden skulle bruges om alle franske borgere." Systime p463

Rædselsherredømmet

1793 - 1794

Rigtig mange bliver henrettet af Robespierre, hvis de er modstandere af revolutionen.

Ludvig d. 16. guillotineret. pga. landsforræderi

21 january 1793

Marie Antoinette henrettet

october 1793

Ny forfatning - tokammersystem

1795

"Resultatet blev endnu en forfatning i 1795.(den fjerde siden 1789). Den indførte et tokammersystem og bestemte, at kun mænd med en vis formue kunne vælges. Det skulle være en garanti mod den ustyrlige underklasses indflydelse. Regeringen skulle føres af et ”direktorium”, bestående af 5 direktører." Systime p430

Napoleon kupper sig til magten - ny forfatning

1799

Napoleon bliver kejser

1804