Bilgisayarın Tarihsel Gelişimi

Events

1642
1943
1946
1960
1969
1971
1981
1997
1998
2030