EIX CRONOLÒGIC EDAT CONTEMPORÀNIA PABLO CABRERA

Els inicis de l'edat contemporània estan marcats pels ideals de llibertat, fraternitat i igualtat que va proclamar la Revolució Francesa. La liquidació de l'Antic Règim no va significar, però, la fi de l'autoritarisme i la violència a Europa, ja que l'afany expansionista de l'Imperi Napoleònic va ser l'inici d'un període de guerres amb coalicions d'altres països europeus, alliberats per Anglaterra. Mentrestant, a Amèrica els ideals llibertaris havien acabat i van desencadenar diferents processos d'independència. La declaració dels drets de l'home i del ciutadà i la declaració d'Independència dels Estats Units van resumir els valors dels últims temps. En el camp de la Cultura, el Neoclàssic primer i el Romanticisme després van posar fi a l'hegemonia del Barroc

Events

1780 - 1789
1789 - 1871
1789 - 1871
1871 - 1910
1871 - 1914
1914 - 1918
1917
1936 - 1939
1939 - 1945
1947 - 1991