generacions d'ordinadors

Events

1946
1946
1952
1965
1969
1971
1981
2000