De Amerikaanse Revolutie

Events

13 september 1759
1764
5 april 1764
1765
7 oktober 1765 - 25 oktober 1765
1767
1773
1774
17 juni 1775
1781

Onafhankelijkheid 13 kolonies

Beleg Fort Saint-Jean van 21 augustus tot 3 november 1775

De Intolerable Acts (1774)

Sons of Liberty 1765

Slag bij Sarratoga 1777

Franse betrokkenheid bij de Internationale oorlog 1778-1783

De slag bij de Saintes in april 1782

Bill of Rights

De slag bij Chesapeake

Slachting van Gnadenhütten

Verovering Savannah