Enevældens afskaffelse

Main

Optøjer og demonstrationer i Paris

1830

Liberale kræfter ønskede mere demokrati

National modsætning mellem dansk og tysk

1830

I 1830erne dukkede et nyt problem op, nemlig den nationale modsætning mellem dansk og tysk. Den danske konge var enevældig monark i Danmark, kaldet 'kongerriget', og dertil var han enevældig hertug i de tre adskilte hertugdømmer, Slesvig, Holsten og Lauenburg. Disse hertugdømmer blev styret på tysk af tyske embedsmænd, men fra regeringskontorer i København.

Christian VIII

1839 - 1848

Christian var ikke indstillet på at opgive enevælden, og i 1840erne voksede kritikken og oppositionen imod systemet.

Bøndernes indsamling

1845

De danske bønder var overvejende kongetro og følte dig ikke på bølgelængde med de liberale byboere. Bønderne var først og fremmest optaget af deres egne problemer, og i 1845 samlede sjællandske bønder 10.000 underskrifter på et andragende til kongen om indførelse af almindelig værnepligt. (det var kun bønderne på dette tidspunkt der havde værenpligt)

Christitan VIII dør

1848

Han dør i januar. Og han efterfølger, den folkelige Frederik VII forberedte sig på at afgive den enevældige magt.

Den 5 juni

1849

Frederik VII underskrev Danmarks Riges myndighed, rigsdagen, som fik den lovgivende magt.

Danske tropper besejre slesvig-holsterne

1850

29. marts.

1948

Slesvig skulle knuttets til kongeriget.