Naruto - Overall Timeline

Mizukage

Fourth Mizukage

09/07/1975 - 06/28/1997

Fifth Mizukage

06/28/1997 - 01/20/2004

Hokage

First Hokage

01/01/1930 - 05/14/1945

Second Hokage

05/14/1945 - 07/28/1952

Third Hokage (1)

07/28/1952 - 08/29/1986

Fourth Hokage

08/29/1986 - 10/10/1987

Third Hokage (2)

10/10/1987 - 08/01/2000

Fifth Hokage

08/14/2000 - 01/20/2004

Tsuchikage

First Tsuchikage

02/07/1930 - 04/09/1941

Second Tsuchikage

04/09/1941 - 09/22/1950

Kazekage

First Kazekage

04/07/1930 - 07/01/1942

Second Kazekage

07/01/1942 - 04/01/1952

Third Kazekage

04/01/1952 - 01/31/1983

Fourth Kazekage

03/18/1983 - 08/01/2000

Fifth Kazekage

06/14/2002 - 01/20/2004

Raikage

World Wars

First Shinobi World War

04/27/1932 - 09/18/1952

Second Shinobi World War

07/02/1972 - 10/29/1978

Third Shinobi World War

03/18/1983 - 11/17/1986