Det moderne prosjekt - en voldsom utvikling

Det moderne prosjekt - en voldsom utvikling

1850
1850
1850
1850
1850
1850
1850

1700-tallet: Ideene blir skapt

1700
1700
1700
1700
1700

Det nye kapitalistiske industrisamfunnet

1800
1800

Litteratur knyttet til det moderne prosjektet

1700
1700
1800
1800