Det moderne prosjekt - en voldsom utvikling

Det moderne prosjekt - en voldsom utvikling

Personlig frihet

1850

Personlig frihet er retten til å tru på det du vil og også det å ikke tru på noe, rett og slett å være uavhengig.

Allmennkommunikasjon

1850

Men den industrielle revolusjonen førte med seg nye og lettere kommunikasjonsmetoder som alle kan ta bruk av idag.

Stemmerett

1850

Nå var det ikke bare embetsmenn som fikk stemme, men bøndene fikk også rettigheter til å ytre sin mening.

Retten til å tro på det du vil

1850

Nå fikk mennesker lov til å være uavhengig av Gud og det religiøse. Det ble lansert en tanke om at Gud skapte verden også overlot den til menneskene.

Ytringsfriheten

1850

Ytringsfriheten ga oss mennesker retten til å uttale oss offentlig om saker vi er opptatt av.

Likestilling

1850

Kvinnekampen.

Kvinnerettigheter

1850

Kvinner fikk ikke stemmerett før i 1913, og før dette var de relativt ufrie til å bestemme sine liv.

1700-tallet: Ideene blir skapt

Filosofer

1700

John Locke (1632-1704), Voltaire (1694-1778) og Charles de Montesquieu (1689-1755).

Opplysningstida

1700

Dette er denne tiden hvor filosofene skapte disse ulike ideene om et mer rettferdig levemåte og samfunn.

Den industrielle revolusjon

1700

Den industrielle revolusjon står for ny teknologi og innføring av en kapitalistisk økonomi.

Politiske revolusjoner

1700

På slutten av 1700-tallet innledes en periode der nye styringsformer bryter gjennom. Blant annen den Amerikanske uavhengighetserklæringen og den Franske revolusjon. Begge disse hendelsene trigget det moderne samfunnet vi kjenner idag.

Ideene sprer seg

1700

Ideene spredde seg rundt i den vestlige verden, og den nye tankemåten førte til at fornuft og vitenskap i stor grad erstattet religionens dominans, og kirken fikk mindre makt.

Det nye kapitalistiske industrisamfunnet

Kapitalismen

1800

Økonomien ble påvirket av nasjonale og internasjonale svingninger. Økonomien påvirket politikken.

Framskrittet, ikke bare av det gode

1800

Det er ulemper som har skjedd med følger av demokratier og industri slik som verdenskrigene og den kalde krigen. Det var også radikal ungdom og protest bølger.

Litteratur knyttet til det moderne prosjektet

Utviklingslinjer i det moderne prosjekt

1700

Dette summerer de tre andre punktene på Litteratur knyttet til det moderne prosjekt.

Kampen mot autoriteter og urettferdighet

1700

Norge var sen i utviklingen av industrien og var lenge et bondesamfunn før revolusjonen nådde landet vårt.

Kvinnerollen i forandring

1800

Likestilling mellom kjønnene har vært et tydelig kampområde i det moderne prosjektet. Mye av litteraturen på 1800-tallet og fram til vår moderne tid har tatt opp kampen for kvinnens frihet.

Arbeideren, et produkt av det moderne samfunnet

1800

Arbeids klassen økte betraktelig. Og arbeideren ble et symbol på revolusjonens følger.