Untitled timeline

Main

Romtraktaten

1957 - 1985

Toldunionen skabes og man får fælles landbrugspolitik.

Europæisk fællesakt (EF-pakken)

1985 - 1992

Flertalsbeslutninger vedrørende indre marked og udenrigspolitik ændres.

Maastrichttraktaten

1992 - 1997

Indførelse af euro.

Amsterdamtraktaten

1997 - 2000

Grænsepolitik, menneskerettigheder og beskæftigelse revurderes.

Nicetraktaten

2000 - 2007

Østudvidelse og fælles forsvarsstyrke.

Lissabontraktaten

2007 - Present

EP er ligestillet Ministerrådet i lovgivningsprocessen.