Middelalderen

Nej.

Main

Højmiddelalderen

1050 - 1250

"Økonomisk set var højmiddelalderen en opgangsperiode. Ny jord blev taget under plov, og nye landsbyer grundlagt. Befolkningstallet steg og nåede formentligt op på ca. en million."

Middelalderen

1050 - 1536

Organisering af den danske kirke. Dansk mønt får monopol i landet

1060

Det sidste vikingetogt

1069

Mordet på Knud den Hellige

1086

De stadig eksisterende landbykirker rejstes

1100 - 1200

Selvstændig kirkeprovins

1103

Danmark blev en selvstændig kirkeprovins med egen ærkebiskop

Knud Lavard dræbes ved Haraldsted

1131

Slaget ved Fodevig; Niels dræbes af borgere i Slesvig by

1134

Blodgildet i Roskilde; slaget på Grathe Hede

1157

Kirkens magt kulminerede

1200 - 1300

Slaget ved borgen Lyndanisse: Estland erobres; Dannebrog

1219

Estland deles mellem Danmark og Sværdridderne

1222

Holstensk angreb på Danmark

1260

Rostock erobres

1301

Skåne erobres

1360

Øland og Gotland erobres

1361

Bondeoprør i Danmark indtil 1441

1438

Tyrkerne erobrer Konstantinopel (nu: Istanbul)

1453

Københavns universitet indvies

1479

Christoffer Columbus i Amerika

1492

Sverige løsriver sig fra Unionen

1502

Det stockholmske blodbad

1520

Gustav Vasa gør oprør. Martin Luther stillet for rigsdagen i Worms

1521

Oprør mod Christian 2.

1523

Konger

Svend 2. Estridsen

1047 - 1074

Harald 3. Hen

1074 - 1080

Knud 4. den Hellige

1080 - 1086

Oluf 1. Hunger

1086 - 1095

Erik 1. Ejegod

1095 - 1103

Niels af Danmark

1104 - 1134

Erik 2. Emune

1134 - 1137

Erik 3. Lam

1137 - 1146

Svend 3. Grathe, Knud 5. og Valdemar 1. den Store

1146 - 1157

Valdemar den store

1157 - 1182

Knud den store

1182 - 1202

Valdemar Sejr

1202 - 1241

Erik Plovpenning

1241 - 1250

Abel

1250 - 1252

Christoffer 1.

1252 - 1259

Erik 5. Glipping

1259 - 1286

Erik 6. Menved

1286 - 1319

Christoffer 2.

1320 - 1326

Valdemar 3.

1326 - 1329

Christoffer 2.

1329 - 1332

Den kongeløse tid (Danmark pantsat til de Holstenske Grever)

1332 - 1340

Valdemar 4. Atterdag

1340 - 1375

Oluf 2.

1376 - 1387

Margrete 1.

1387 - 1412