Danmark 1800

Main

Neutralitetsforbundet

01/12/1800 - 12/31/1800

Danmark fornyer neutralitetsforbundet af 1780. Dette bliver betragtet som en fjentlig handling af England.

Søslaget

07/25/1800

Et søslag bryder ud da fire britiske krigsskibe forsøger at undersøge en dansk konvoj.

England besætter ting

03/01/1801 - 03/31/1801

De dansk-vestindiske øer og senere kolonierne i Indien besættes af England.

Mere søslag

04/01/1801

Et dansk-engelsk søslag udkæmpes udenfor København. Det bliver kendt som Slaget på Reden, eller the Battle of Copenhagen på engelsk.

H.C. Andersen

04/02/1805 - 08/04/1875

Meget kendt dansk digter. Guldalder hovedperson. Bøger oversat til over 70 forskellige sprog.

England kræver ting

08/01/1807 - 08/31/1807

For at hindre frankrig i at overtage den danske flåde, kræver England den udleveret. Dette afslås og engelske tropper landsættes på Sjælland.

England bomber ting

09/02/1807 - 09/07/1807

Englænderene indleder bombardementet af København.

København er bombet

09/07/1807

København overgiver sig efter store ødelæggelser og mange dræbte og sårede.

Værsgo her er skibe

10/21/1807

Som en del af overgivelsesbetingelserne bliver det meste af den danske flåde overgivet til England. I alt 79 skibe.

England bliver feisty

11/04/1807

England erklærer Danmark krig efter at Danmark har indgået en alliance med Frankrig

Sverige skal dø

1808

Danmark erklærer Sverige krig efter russisk pres. En spansk-fransk hær på 20.000 mand ankommer til Danmark for at gøre landgang i Skåne sammen med den danske hær. Sverige angriber Norge men bliver slået tilbage.

Fred med sverige

12/10/1809

Danmark og Sverige underskriver en fredstraktat i Jønkøbing.

Danmark kan ikke slås

01/01/1811 - 12/31/1811

En dansk styrke går i land på Anholt, men bliver drevet tilbage af englænderne med store tab.

Treårskrigen

03/24/1849 - 05/08/1852

Også kaldet 1. Slesvigske krig, var en borgerkrig. De tyske slesvig-holstenere krævede Slesvigs og Holstens løsrivelse fra Danmark. Danmark ønskede en adskillelse af hertugdømmerne. VIlle have at Slesvig skulle integreres i Danmark, mens man ville give afkald på det rent tyske Holsten og Lauenburg

Kongen underskriver ting

07/05/1849

Kong Frederik d.7 underskriver grundloven

Mere sex

1850 - 1900

Danmarks vækst går fra 100.000-500.000. Det vil sige, at folk boller som sindsyge i de 50 år

Folketælling

02/01/1860

Folketælling i Kongeriget Danmark, Hertugdømmerne samt på Grønland og Færøerne.

Krig bryder ud

01/16/1864 - 04/18/1864

1864-krigen mellem Preussen-Østrig og Danmark bryder ud

Slutter ved Slaget på Dybbøl den 18. april 1864

Kronemønt i Danmark

1875

Kronemønten indføres i Danmark.

Første kvindelige akademiker

1889

Første kvindelige akademiker i Danmark, Nielsine Nielsen, starter praksis som læge i København.

Folketælling for København og Frederiksberg.

02/01/1895
  1. februar –