Kings Timeline

with Prophets

Israel as a Whole

Saul (1040 BC - 1004 BC)

1040 BC - 1004 BC

David (1004 BC - 971 BC)

1004 BC - 971 BC

Solomon (971 BC - 931 BC)

971 BC - 931 BC

Israel (Northern Kingdom)

Jeroboam 1 (931-910 BC)

931 BC - 910 BC

Nabad (910 - 909 BC)

910 BC - 909 BC

Baasha (909 - 886 BC)

909 BC - 886 BC

Elah (886 - 885 BC)

886 BC - 885 BC

Omri (885-874 BC)

885 BC - 874 BC

Zimri (885 BC; 7 Days)

885 BC

7 Days

Ahab (874-853 BC)

874 BC - 853 BC

Ahaziah (853 - 852 BC)

853 BC - 852 BC

Jehoram (852 - 841 BC)

852 BC - 841 BC

Jehu (841 BC - 814 BC)

841 BC - 814 BC

Jehoahaz (814 BC - 798 BC)

814 BC - 798 BC

Jehoash/Joash (798 BC - 782 BC)

798 BC - 782 BC

Jeroboam 2 (793 BC - 753 BC)

793 BC - 753 BC

Zechariah (753 BC)

753 BC

6 months

Shallum (753 BC)

753 BC

1 month

Menahem (752 BC - 742 BC)

752 BC - 742 BC

Pekahiah (742 BC - 740 BC)

742 BC - 740 BC

Rekah (740 BC - 732 BC)

740 BC - 732 BC

Hosea (732 BC - 722 BC)

732 BC - 722 BC

Judah (Southern Kingdom)

David (1010 BC - 1004 BC in Judah)

1010 BC - 1004 BC

Rehoboam (931 BC - 913 BC)

931 BC - 913 BC

Abijam (913 BC - 911 BC)

913 BC - 911 BC

Asa (911 BC - 870 BC)

911 BC - 870 BC

Jehoshaphat (873 BC - 848 BC)

873 BC - 848 BC

Jehoram (853 BC - 841 BC)

853 BC - 841 BC

Athaliah - Queen (841 BC - 835 BC)

841 BC - 835 BC

Ahaziah (841 BC)

841 BC

Joash (835 BC - 796 BC)

835 BC - 796 BC

Amaziah (796 BC - 767 BC)

796 BC - 767 BC

Uzziah/Azerian (790 BC - 739 BC)

790 BC - 739 BC

Jotham (750 BC - 731 BC)

750 BC - 731 BC

Ahaz (738 BC - 715 BC)

738 BC - 715 BC

Hezekiah (729 BC - 695 BC)

729 BC - 695 BC

Manasseh (695 BC - 642 BC)

695 BC - 642 BC

Amon (642 BC - 640 BC)

642 BC - 640 BC

Josiah (640 BC - 609 BC)

640 BC - 609 BC

Jehoahaz (609 BC)

609 BC

Jehoachim (609 BC - 597 BC)

609 BC - 597 BC

Jehoachin (597 BC)

597 BC

Zedekiah (597 BC - 586 BC)

597 BC - 586 BC

Prophets

Elijah (874 - 846 BC)

874 BC - 846 BC

Elisha (848 BC)

848 BC

Obediah (841-831 BC)

841 BC - 831 BC

Joel (835-796 BC)

835 BC - 796 BC

Jonah (785 - 750 BC)

785 BC - 750 BC

Hosea (755 - 715 BC)

755 BC - 715 BC

Amos (752 BC)

752 BC

Isaiah (740-680BC)

740 BC - 680 BC

MIcah (735-700 BC)

730 BC - 700 BC

Nahum (650-620BC)

650 BC - 620 BC

Zephaniah (640-620 BC)

640 BC - 620 BC

Jeremiah (627-585BC)

627 BC - 585 BC

Habbakuk (607-604BC)

607 BC - 604 BC

Daniel (605-536BC)

605 BC - 536 BC

Ezekiel (592 - 570BC)

592 BC - 570 BC

Zechariah (520 - 518BC)

520 BC - 518 BC

Haggai (520 BC)

520 BC

Malachi (450-430BC)

450 BC - 430 BC

Enemy Nations & Major Events

Assyria - Ashur-dan II (933-910BC)

933 BC - 910 BC

Kingdom Divided (931 BC)

931 BC

Syria - Judah's Asa & Syria to fight Israel

910 BC - 900 BC

Syria Beseiges Samaria (860BC)

860 BC

Syria's Hazael comes against Jerusalem (820 BC)

820 BC

Assyria - Tiglath-pileser III (745-727BC)

745 BC - 727 BC

Egypt - Osorkon IV (730-715 BC)

730 BC - 715 BC

Assyria - Shalmaneser V (727-722 BC)

727 BC - 722 BC

Samaria/Northern Kingdom taken into exile (722 BC)

722 BC

Assyria - Sargon II (722-705BC)

722 BC - 705 BC

46 cities of Judah taken by Assyria (701 BC)

701 BC

Egypt - Tirhakan (690-664 BC)

690 BC - 664 BC

Medes (670 - 550BC)

670 BC - 550 BC

Assyria Defeated (612 BC)

612 BC

Egypt - Neco (610-595BC)

610 BC - 595 BC

Battle of Megiddo (609 BC)

609 BC

1st Exile of Judah (606 BC)

606 BC

Babylon - Nebuchadnezzar (605 - 561BC)

605 BC - 561 BC

Persia (600-425BC)

600 BC - 425 BC

2nd Exile of Judah (597 BC)

597 BC

3rd Exile of Judah (586 BC)

586 BC

Jerusalem fell of Nebuchadnezzar (586 BC)

586 BC

First Return of the Exiles (539 BC)

539 BC

Fall of Babylon (539 BC)

539 BC

Temple Foundation Laid (536 BC)

536 BC

Ezra Came to Jerusalem (516 BC)

516 BC

Temple Finished (516 BC)

516 BC

Nehemiah Came to Jerusalem (444 BC)

444 BC