The Kings of Israel

United Kingdom

Saul 1040-1003BC

1040 bc - 1003 bc

David 1003-971BC

1003 bc - 971 bc

Solomon 971-931BC

971 bc - 931 bc

Kings of Judah

Rehoboam 931-913BC

931 bc - 913 bc

Abijam 913-911BC

913 bc - 911 bc

Asa 911-870BC

911 bc - 870 bc

Jehoshaphat 873-848BC

873 bc - 848 bc

Jehoram 853-841BC

853 bc - 841 bc

Ahaziah 841BC

841 bc

Athaliah 841-835BC

841 bc - 835 bc

Joash 835-796BC

835 bc - 796 bc

Amaziah 796-767BC

796 bc - 767 bc

Uzziah(Azariah) 790-739BC

790 bc - 739 bc

Jotham 750-731BC

750 bc - 731 bc

Ahaz 735-715BC

735 bc - 715 bc

Hezekiah 729-695BC

729 bc - 695 bc

Manasseh 695-642BC

695 bc - 642 bc

Amon 642-640BC

642 bc - 640 bc

Josiah 640-609BC

640 bc - 609 bc

Jehoiakim 609-597BC

609 bc - 597 bc

Jehoahaz 609BC

609 bc

Jehoiachin 597BC

597 bc

Zedekiah 597-586BC

597 bc - 586 bc

Prophets of Judah

Obadiah 841-831BC

841 bc - 831 bc

Joel 835-796BC

835 bc - 796 bc

Isaiah 740-680BC

740 bc - 680 bc

Micah 735-700BC

735 bc - 700 bc

Nahum 650-620BC

650 bc - 620 bc

Zephaniah 640-620BC

640 bc - 620 bc

Jeremiah 627-585BC

627 bc - 585 bc

Habukkuk 607-604BC

607 bc - 604 bc

Daniel 605-535BC

605 bc - 535 bc

Ezekiel 592-570BC

592 bc - 570 bc

Zecheriah 520-518BC

520 bc - 518 bc

Haggai 520BC

520 bc

Malachi 450-430BC

450 bc - 430 bc

Kings of Israel

Jeroboam 931-910BC

931 bc - 910 bc

Nadab 910-909BC

910 bc - 909 bc

Baasha 909-886BC

909 bc - 886 bc

Elah 886-885BC

886 bc - 885 bc

Zimri 885BC – 7 days

885 bc

Omri 885-874BC

885 bc - 874 bc

Ahab 874-853BC

874 bc - 853 bc

Ahaziah 853-852BC

853 bc - 852 bc

Jehoram(Joram) 852-841BC

852 bc - 841 bc

Jehu 841-814BC

841 bc - 814 bc

Jehoahaz 814-798BC

814 bc - 798 bc

Jehoash 798-782BC

798 bc - 782 bc

Jeroboam II 793-753BC

793 bc - 753 bc

Zechariah 753BC – 6 months

753 bc

Shallum 753BC – 1 month

753 bc

Menahem 752-742BC

752 bc - 742 bc

Pekahiah 742-740BC

742 bc - 740 bc

Pekah 740-732BC

740 bc - 732 bc

Hoshea 732-722BC

732 bc - 722 bc

Prophets of Israel

Elijah 874-846BC

874 bc - 846 bc

Elisha 848-800BC

848 bc - 800 bc

Jonah 785-750BC

785 bc - 750 bc

Hosea 755-715BC

755 bc - 715 bc

Amos 752BC

752 bc

Enemy Nations

Assyria 933-609BC

933 bc - 609 bc

Egypt 730-485BC

730 bc - 485 bc

Media 670-550BC

670 bc - 550 bc

Babylonia 626-539BC

626 bc - 539 bc

Persia 600-425BC

600 bc - 425 bc

Key Events

Kingdom divided 931BC

931 bc

Israel taken into exile 722BC

722 bc

46 cites of Judah taken by Assyria 701BC

701 bc

Assyria defeated 612BC

612 bc

Battle of Megiddo 609BC

609 bc

1st exile of Judah 606BC

606 bc

2nd exile of Judah 597BC

597 bc

Final exile of Judah by Nebuchadnezzar 586BC

586 bc

Fall of Babylon 539BC

539 bc

1st return of the exiles 539BC

539 bc

Temple foundation laid 536BC

536 bc

Temple finished 516BC

516 bc

Ezra came to Jerusalem 516BC

516 bc

Nehemiah came to Jerusalem 444BC

444 bc