De Nederlandse Opstand

Aanloopfase

Smeekschrift der Edelen

5 april 1566

Lage edelen boden Margaretha van Parma een verzoekschrift waarin werd opgeroepen tot voorlopige stopzetting van de kettervervolgingen. Ook verzochten zij de Staten-Generaal bijeen te roepen.

Beeldenstorm

10 august 1566 - october 1566

Hertog van Alva nieuwe landvoogd

1567

Filips II stuurde 'de ijzeren hertog' van Alva als nieuwe landvoogd naar de Nederlanden. Filips vond het werk van zijn halfzuster te zwak.

Willem van Oranje in aanval

1568

Oorlog in Holland

Tachtigjarige Oorlog

1568 - 1648

Het langdurige militaire conflict tussen de Nederlanden en Spanje.

Inname Den Briel door watergeuzen

1 april 1572

Leiden ontzet

3 october 1574

Gouden Eeuw

Pacificatie van Gent

1576

In 1576 legden Holland en Zeeland en de Staten-Generaal in de Pacificatie van Gent vast dat zij gezamenlijk de Spaanse troepen zouden verdrijven.

Unie van Utrecht

1579

De noordoostelijke gewesten samen met Holland en Zeeland vormden de Unie van Utrecht.

Unie van Atrecht

1579

De Waalse gewesten sloten samen met de nieuwe landvoogd Parma de Unie van Atrecht.

Willem van Oranje wegens hoogverraad vogelvrij verklaard

1580

Plakkaat van Verlatinge

1581

De Staten-Generaal van de noordelijke gewesten zegden in het Plakkaat van Verlatinge officieel hun trouw op aan Filips.

Willem van Oranje vermoord door Balthasar Gerards.

1584

Val van Antwerpen

1585

Republiek der Verenigde Nederlanden

1588

De noordelijke gewesten vormden samen de Republiek der Verenigde Nederlanden.