Nyvinninger i Norge

Norge 1814-1905

Norge får sin egen grunnlov

1814

Formannskapslovene

1837

glansperiode for norsk trelast

1850 - 1860

første jernbanestrekting i Norge, Oslo-Eidsvold åpnes.

1854

Det innføres årlig storting

1869

telefonlinjer åpnes i Kristiania

1880

Riksrettssaken, og parlamentarismen blir innført

1884

Partiene Høyre og Venstre grunnlegges

1884

Norsk kvinnesaksforening sannes

1884

Det norske Arbeiderparti grunnlegges

1887

Den første trygdeloven og ulykkestrygd for industiarbeiderene ble vedtatt

1894

Allmenn stemmerett for menn

1898

LO grunnlegges

1899

NHO grunnlegges

1900

25 november blir kong Haakon 7. norsk konge

1905

7. Juni blir unionen med Sverige oppløst

1905

Industrieventyret på Rjukan tar til

1907

Stemmerett for alle kvinner!

1913

Forbedringer i Norge