Norge 1814-1914

Forbedringer i Norge

Norge får sin grunnlov

05/16/1814

Grunnloven ble godkjent 16. Mai, datert 17. Mai og underskrevet 18. Mai

Norske flagget

1821

Fredrik Meltzer tegnet flagget

Damptog og 17.Maitog

1826

I 1826 kommer det første toget. på samme tid kom norges første 17. Mai tog. Toget bestod selvsagt bare av menn

Veiloven kommer

1834

Norge får sin første veilov. Storgårds-eierene hadde ansvaret for å holde veiene fine

Landbruksskoler

1840

de første landbruksskolene kom

Unionsflagg

1844 - 1899

Ble kaldt for "sildesalaten"

Glansperiode trelast

1850 - 1860

Første jernbanestrekning

1854

Mellom Kristiania og Eidsvoll
Caroline het toget

Telegrafen

1855

Norge fikk sin første telegraf

Nasjonalsangen kommer

1859

"Ja vi elsker" er norges nasjonalsang. Richard Nordråk skrev sangen

Norges første Meierier

1860

Da de første meieriene kom, måtte folkene dra opp selv for å hente melken sin.

Barnetog

1870

Norges første barnetog på syttende Mai.

Kom telefonen

1876

En nordmann kom hjem til Norge med to telefoner fra en utstilling i Philadelphia. Det var 169 abonnenter det første året.

Rjukan fossen legges i rør

1907

Dette ble ansett som det "norskeste" norske. Fossen ble en populær attraksjon for turister og malere.

Politisk

Union med Danmark brutt

1814

Norges union med Danmark ble brutt, og vi sluttet oss til Sverige. Øyene Norge eide på denne tiden beholdt Danmark

Embetsmannstaten

1814 - 1884

Embetsmenn - velutdannede - jurister - prester - godt likt - egne uniformer - gikk i arv

Formannskapslovene

1837

Storting

1869

Årlig stotring åpnes!

Partiene Høyre og Venstre opprettes

1884

De to politiske partiene ble opprettet på samme tid

parlamentarismen kom

1884

Arbeiderpartiet opprettes

1887

Norges statsminister idag er fra Det Norske Arbeiderpartiet (AP)

Trygdeloven

1894

trygdeloven of ulykkenstrygd for industriarbeidere blir vedtatt

stemmerett menn

1898

allmenn stemmerett for menn

Selvstendig land!

1905

Norges union med Sverige ble brutt, og vi ble et selvstendig land

Kong Haakon 7.

1905

haakon blir norges konge 25. november

Stemmerett kvinner

1913

For første gang får kvinner stemmerett.