Norge 1814-1914

Det politiske

Grunnlov

1814
  1. mai. Norge for egen grunnlov, skrevet på Edisvoll.

17.mai

1826

Formannskapslovene

1837

komunestyret/bystyret

Nasjonal sangen

1859

Bjørnstjerne Bjørnson <<Ja vi elsker>>

Årlig storting

1869

Første telefon

1876

Riksrettsaken og Parlamentarisme

1884

Dette blir innført. Parlamentarismen ble innført (flere partier)

Høyre og Venstre grunnlegges

1884

venstre kom først. venstre= sosialisme høyre= kominanisme

Norsk kvinnesaksforening dannes

1884

Arbeiderpartiet grunnlegges

1887

nytt venstreparit

Trygdeloven og Ulykkes trygd

1894

Det kommer for industriarbeid ble vedtatt.

Allmenn stemmerett for menn

1898

LO grunnlegges

1899

Syketrygd. (Landsorganisasjon)

NHO grunnlegges

1900

Næringslivs hovedorganisasjon

Norge for konge!

1905

Kong Haakon 7. (25. november)

Norge selvstendig

1905
  1. juni oppløses unionen med Sverige.

Industrieventyret

1907

Rjukan det tar til. Legges i rør. hente ut mer strøm.

Stemmerett for alle kvinner!

1913

Forbedringer i Norge

Første sparbank

1820

Veilov

1824

To dampskip

1826

Consitutionen

Første jernbanestrekning i Norge

1845

Fra Oslo til Eidsvoll. Det tok 2 og en halv time en vei.

Glansperiode for norsk trelast

1850 - 1860

Telegraf

1855

Meieri

1860

Barnetog

1870

Kun gutter den første tiden.

Telefonlinje

1880

Åpnes i Kristiania. 169 abonnenter