Literatura Medieval

Eix cronològic de la literatura medieval. Dels trobadors a Ausiàs March

Apartats Generals

Apartats generlas que han constituit l'evolució de la literatura catalana des dels trobadors fins Ausiàs March. Tal com estan organitzats als dossier

Naixement llengües romàniques

700

Neixen les llengües romàniques a causa de la fragmentació per motius polítics i militars, de l'espai llatí.

Poesia Trobadoresca

1080 - 1259

Es tracta d'una literatura molt culta i refinada que neix a Occitània. Els trobadors componen les obres i els juglars les reciten.

Humanisme

1200 - 1413

Moviment basat en l'antropocentrisme i es buscaven referents en l'antiguitat clàssica. L'autor més conegut de l'humanisme català és Bernat Metge.

Ramon Llull

1232 - 1315

Gràcies a Ramon Llull, la prosa catalana adquireix el seu impuls definitiu. ës considerat el creador del català literari.

Les quatre grans cròniques

1274 - 1383

A totes les literatures nacionals el primer gènere que sorgeix és la histografia i la crònica és la forma més senzilla d'aquest gènere. Trobem quatre grans cròniques

Feudalisme - crisi s.XIV

1300 - 1360

La Corona d'Aragó entra en crisi el que comportarà la decadència. Trobem autors que pretene moralitzar els ciutadans advertint-los dels perills del pecat arran de la crisi que també pateix l'esglèsia.

Poesia lírica catalana

1380 - 1425

Es caracteritza per la continuïtat en el conreu del model poètic cortès

Crisi Catalunya - Capitalitat València

1397 - 1500

Catalunya quedarà arruinada a causa d'una guerra civil i serà València el centre de la cultura catalana aprofitant un moment de prosperitat.

Subtemes de cada apartat

Temes relacionats amb cada gran apartat.

Primera mostra escrita en català

1150

Es tracta d'un Fragment traduit del "Forum Iudicum", un compendi jurídic visigot.

Aparició primers trobadors catalans

1162

Apareixen els primers trobadors catalans durant el regnat d'Alfons el Cast. S'expressaven en occità.

Guillem de Berguedà

1168

És un dels trobadors catalans més coneguts.

Primer gran document de la llengua catalana

1180

Són les "Homilíes d'Organyà", es tracta d'un sermonari que consta de sis sermons. Utilitza un estil sobri i auster.

Cerverí de Girona

1259

Cerverí de Girona és el trobador del qual se'n conserva l'obra més extensa

El Libre de gentil e los tres savis

1272

Obra de Ramon Llull, polèmica religiosa.

Libre de contemplació

1272

Obra de Ramon Llull. Llibre de meditació

Llibre dels Feits

1274

Primera crònica. Narra els fets de la vida de Jaume I.

Libre d'Evast e Aloma e de Blanquerna

1283

Una de les obres més conegudes de Llull. Narració simbòlica per part del protagonista, Blanquerna.

Libre d'Amic e Amat

1286

Obra de Ramon Llul, llibre metafòric de meditació.

Crònica de Bernat Desclot

1288

Segona crònica. És una continuació del Llibre dels Feits i escrita pel tesorer Bernat Escrivà

Fèlix o Llibre de meravelles

1288

Obra més coneguda de Llull. Amb una clara voluntat adoctrinadora, com totes les seves altres obres.

Crònica de Ramon Muntaner

1316

Tercera crònica. De gran qualitat literària i escrita per ser escoltada, no llegida.

Francesc Eiximinis

1327

Un dels autors moralista. Volia defensar els valors cristians en les seves obres.

Bernat Metge

1340

Autor més important de l'humanisme català. La seva obra més famosa és "Lo Somni"

Sant Vicent Ferrer

1350

Predicador apocalíptic convençut de la propera fi del món.

Fra Anselm Turmeda

1352

És un dels autors moralistes més conegut. Va apostatar de la fe cristiana per convertir-se a l'islamisme.

Libre de Fortuna e Prudència

1381

Obra de Bernat Metge sobre el problema filosòfic de la providència divina.

Crònica de Pere el Cerimoniós

1383

Quarta gran crònic. Enllaça amb el Llibre dels Feits.

Valter e Griselda

1388

Obra de Bernat Metge, traducció duna epístola de Petrarca

Ausiàs March

1397

Es caracteritza per haver sabut reflectir la seva pròpia vida en l'obra.

Lo Somni

1399

Obra més coneguda de Bernat Metge, presenta tres temes: la immortalitat de l'ànima humana individual; el sentit del més enllà amb el premi; la bondat o la maldat de la dona

Jordi de Sant Jordi

1400

Joan Roís de Corella

1433

La seva obra compren l'erotisme cru i la temàtica religiosa. La seva obra se centre en l'amor.

Fets històrics

Recull de fets històrics no relacionats directament amb la literatura

Naixement burgesia

1150

Desenvolupament notable de les ciutats, on els homes lliures treballaran en l'artesania, el comerç i les finances que comportaran el naixement d'una nova classe social: la burgesia.

Cisma d'Orient

1300

S'agreugen els problemes de l'esglèsia i l'esglèsia es divideix en dos bàndols: el Cisma d'Occident

Regnat Pere Cerimoniós

1300

Màxima expansió de la corona d'Aragó però també comença la crisis que va portar cap a la decadència a causa de la Pesta Negra, males collites i diverses guerres.

Pesta Negra

1348

Va causar la decadència