Polska Piastów

Okres

Piastowie

960 - 1138

Rozbicie dzielnicowe

1138 - 1291

Przemyślidzi

1291 - 1306

Piastowie

1306 - 1370

Władcy

Mieszko I

960 - 992

Pierwszy władca Polski potwierdzony przez ówczesne źródła. Rodzice: Siemomysł

Bolesław I Chrobry

992 - 1025

Pierwszy król Polski (koronowany w 1025), książę Czech 1003-1004. Rodzice: Mieszko I, Dobrawa czeska

Mieszko II Lambert

1025 - 1031

Drugi król Polski (koronowany w 1025). Rodzice: Bolesław I Chrobry, Emnilda słowiańska

Bezprym

1031 - 1032

W 1001 przebywał w Rawennie we wspólnocie Romualda z Camaldoli. Książę Polski od 1031 do 1032. Rodzice: Bolesław I Chrobry, nieznana Węgierka

Mieszko II Lambert, Otto i Dytryk

1032 - 1033

Źródła niemieckie podają, że Mieszko II Lambert zrzekł się korony w 1032 roku. W polskich źródłach do śmierci był tytułowany królem. Otto zmarł w 1033 śmiercią naturalną lub skrytobójczo zamordowany przez swego drużynnika. Natomiast Dytryk prawdopodobnie został wygnany z kraju w roku 1033.

Mieszko II Lambert

1033 - 1034

Po śmierci Ottona i wygnaniu brata stryjecznego, Dytryka, Mieszko II Lambert zjednoczył w swym ręku pełnię władzy w Polsce. Rodzice: Bolesław I Chrobry, Emnilda słowiańska

Kazimierz I Odnowiciel

1038 - 1058

Najprawdopodobniej sprawował władzę już w latach 1034-1037, musiał jednak opuścić kraj. Od 1039 lub 1040 r. ponowne panował aż do śmierci. Rodzice: Mieszko II Lambert, Rycheza Lotaryńska

Bolesław II Szczodry

1058 - 1079

Trzeci król Polski (koronowany w 1076). Znany również jako Bolesław II Śmiały. Rodzice: Kazimierz I Odnowiciel, Maria Dobroniega

Władysław I Herman

1079 - 1086

Po śmierci Kazimierza Odnowiciela panował na Mazowszu jako lennik Bolesława II Szczodrego. Rodzice: Kazimierz I Odnowiciel, Maria Dobroniega

Władysław I Herman i Mieszko Bolesławowic

1086 - 1089

W 1086 roku zawarto kompromis polityczny pomiędzy Władysławem I Świętym (królem Węgier) a Władysławem Hermanem, na mocy którego Mieszko Bolesławic otrzymał dzielnicę małopolską a Władysław I Herman zatrzymał władzę zwierzchnią. W 1089 roku z inicjatywy Sieciecha i Judyty Marii otruto Mieszka Bolesławowica i wysłano pierwszego syna Hermana (Zbigniewa) do klasztoru w Saksonii, umożliwiając Bolesławowi Krzywoustemu przyszłe objęcie tronu po ojcu.

Władysław I Herman

1089 - 1098

W 1089 roku, po otruciu Mieszka Bolesławowica, Władysław I Herman staje się na powrót jedynowładcą Polski Rodzice: Kazimierz I Odnowiciel, Maria Dobroniega

Władysław I Herman, Zbigniew i Bolesław III Krzywousty

1098 - 1102

W roku 1098 synowie Władysława (Zbigniew i Bolesław III Krzywousty), przy poparciu możnych, obalili Sieciecha i wymogli na ojcu podział państwa na dzielnice. Zbigniew otrzymał Wielkopolskę, Kujawy i ziemię sieradzko-łęczycką, a Bolesław Małopolskę i Śląsk, zaś Władysław zatrzymał dla siebie Mazowsze wraz z władzą zwierzchnią nad wszystkimi księstwami.

Zbigniew

1102 - 1107

Książę wielkopolski, mazowiecki i kujawski w latach 1102-1107. Rodzice: Władysław I Herman, nieznana Polka

Bolesław III Krzywousty

1107 - 1138

Książę małopolski, śląski i sandomierski w latach 1102-1107, książę Polski w latach 1107-1138. Rodzice: Władysław I Herman, Judyta czeska

Wacław II

1291 - 1305

Piąty król Polski (koronowany w 1300).Rodzice: Przemysł Ottokar II, Kunegunda Halicka

Wacław III

1305 - 1306

Rodzice: Wacław II, Guta Habsburżanka

Władysław I Łokietek

1306 - 1320

Koronowany w 1320 roku. Rodzice: Kazimierz I kujawski, Eufrozyna opolska

Władysław I Łokietek

1320 - 1333

Koronowany w 1320 roku Rodzice: Kazimierz I kujawski, Eufrozyna opolska

Kazimierz III Wielki

1333 - 1370

Koronowany 25 kwietnia w 1333. Rodzice: Władysław I Łokietek, Jadwiga kaliska

Wydarzenia

Chrzest Polski

966

Pierwsze biskupstwo w Poznaniu

968

Zjazd gnieźnieński

1000

Koronacja Bolesława I Chrobrego

1025

Kraków stolicą

1047

Kazimierz I Odnowiciel przeniósł z Gniezna doKrakowa główny ośrodek władzy państwowej i odnowił tamtejsze biskupstwo

Śmierć św. Stanisława

1079

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski

1226

Inkwizycja

1231

utworzenie inkwizycji przez papieża Grzegorza IX

Koronacja Władysława Łokietka

1320

Pierwsza koronacja w katedrze wawelskiej

Uniwersytet Jagielloński

1364

Uniwersytet w Krakowie, który funkcjonował wówczas pod nazwą Studium Generale, powstał staraniem króla Kazimierza III Wielkiego 12 maja 1364. Był zatem drugim uniwersytetem, po uniwersytecie praskim, który powstał w tej części Europy.

Spotkanie europejskich monarchów i książąt w Krakowie

1364