Timeline

Mesopotamia

3200 BC
3000 BC
2000 BC
671 BC
520 BC

Egypt

4000 BC
3400 BC
3100 BC
2750 BC
1336 BC
196 BC

World religions Events

2160 BC
1447 BC
1440 BC
1300 BC
563 BC - 483 BC

Rome events

406 BC - 453
312 BC
100 BC
80 AD
306 AD - 337 AD
527 AD

Greek events

776 BC
750 BC
447 BC
431 BC - 404 BC
384 BC
356 BC - 323 BC