Muhammeds tidslinje

Main

Islam - tilblivelse

600

Islam er opstået på den arabiske halvø, som var præget af rivaliserende nomadestammer, som levede af karavanehandel og kameldrift

Hidjra

622

Migration til den Islamiske profet Muhammed
Muhammed og hans følge flygter til Medina. Den islamiske kalender (AH, Anno Hegirae) begynder.

Erobringen af Mekka

630

Muslimer indtager Mekka. Ka'ba renses, pilgrimsritualerne islamiseres og de arabiske stammer sværger troskab til Muhammed.

Muhammeds Død

632

Abu Bakr vælge som kalif

Erobring af 'den frugtbare halvmåne'.

633 - 644

Muslimske hære erobrer den frugtbare halvmåne (Ægypten, Syrien, Palæstina, Mesopotamien), den nordafrikansk kyst og dele af det persiske og byzantiske rige.

Koranen

650

Koranen blev samlet som skrift og autoriseret af kaliffen Uthman. Alternative kopier blev detrueret så man kun var i besiddelse af én orginal.

Abbasidedynastiet.

750 - 1258

Abbasidedynastiet regerede!

Korstog til det 'hellige land'

1095 - 1270

tempelriddere :;PpPppPppPppppp

Talibanerne til Magten

1990

Talibanerne kommer til magten i Afghanistan.

Muhammed-tegninger

2006

Større dele af verdens muslimske troende gør oprør og boykotter danske mælkeprodukter som følge af Muhammed-tegningernes offentliggørelse.

Kaliffer

De fire retledede kaliffer

Abu Bakr

632 - 634

Far til Aisha,Muhammeds kone.

Umar ibn al-Khattab

634 - 644

Far til Hafsa, Muhammeds kone.

Uthmân ibn Affan

644 - 656

Gift med to af Muhammeds døtre.

Ali (kalif)

656 - 661

Søn af Abu Talib, der havde været værge for Muhammed. Gift med Fatima, Muhammeds datter. Far til Hassan og Hussain.

Muhammeds liv

Handling i profetens liv

Muhammeds fødselsdag

570

Muhammed bliver født.

Muhammed gifter sig med Khadija

595

Første Åbenbaring

610

Første Åbenbaring

Muhammed prædiker i mekka.

610 - 622