Islams tidslinje

Main

Muhammeds fødsel

570

Første åbenbaring

610

Hijra

622

Muhammed udvandrede fra Mekka sammen med sine faste tilhængere. De drog til Medina.
Her grundlagde de det første muslimske samfund, Ummah.

Erobring af Mekka

630

Vente tilbage til Mekka efter kamp og erobrede det. Gjorde det til et muslimsk kultsted (i midten af Mekka --> kabah'en).

1. kaflif udråbt

632 - 634

Abu Bakr blev udpeget som Muhammeds efterfølger. Var kun kalif i to år.

Muhammeds død

632

2. kalif udråbt

634 - 644

Umar ibn al-Khattab, Muhammeds svigerfar.

3. kalif udråbt

644 - 656

Uthmân ibn Affan.
Han sørgede for at Muhammeds åbenbaringer blev samlet og nedskrevet --> Koranen.

4. kalif udråbt

656 - 661

Ali.
Blev myrdet, da han ikke blev anset som den retmæssige kalif af en del muslimer.

Sunni og Shia

661

Efter den fjerde kalifs død, blev muslimerne delt op i Sunni og Shia.

Shia-muslimerne får en leder

661

Diskussion om fra hvilken blodånd, lederen skulle være af.