Afslutningen på Den Kolde krig 1885-1995

Main

Sovejs allierede

1950 - 1969

Priært østeuropæiskeland desuden allierede : Nordkorea, Vietnam, Afghanistan, Cuba, og en række afrikanse lande.
Sovejs mange allierede skræmte USA, men i virkeligheden var det en kæmpe økonomisk belastning for Sovjet

Stalin dør

1953

USSR falder økonomisk

1980

Nedrustningsforhandlingerne blev genopptaget

1985 - 1987

Sovjet gav løbende efter på alle område hvor der var uenighed:
- Sovjet ville inddrage GB og Frankrigs atomvåben
- Sovjet's mellemdistanceraketter i Asien vendt mod Kina
- Reagans stjernekrigs-projekt, SID

USA ville forhandle om supermagterens missiler.

Radikal ændring af inden -og udenrigspolitikken

1985 - 1989

Indføres af Gorbatjov

Gorbatjov udnævnes til generalsekretær for kommunistpartiet i Sovjet

1985

1. fase af international udvikling

1985 - 1989

Intiativ fra sovjet til nedrustning og forbedret forhold til Vesten

Topmøde mellem USA og Sovjet

1985

Det første topmøde siden 1979 mellem Gorbatjov og Regan i Genève.
Dette blev afholdt en gang om året, og blev desuden intensiveret under Bush (1989-1993)

Gorbatjov: glasnat og perestrojka

1985

USSR åbner sig mod vesten

1. Nedrustningsaftale

1987

Aftalen afskaffede de asiatiske og europæiske mellemdistancevåben.
Desuden blev der afskaffet en hel klasse af kernevåben. Denne nedskæring var asymmetrisk til USA's fordel.

FN generalforsamling

1988

Sovjet ville reducere sine styrker i østeuropa, uden amerikansk modydelse. Inititativet banede vej for en reduktion både USA's og Sovjets troppestyrker i Europa på 195000 mand hver

2. fase

1989 - 1991

Sovjet mister herredømmet over Østeuropa.
Opmærksomheden rettet mod Sovjets indre problemer, på vej ud af internationalscene.

Muren falder --> genforening

1989

Supermagt

1990

USA var ene supermagt

Underskivelse af STAR-aftalen

1991

Nedskæring af antallet af interkonkontinentale raketter.
Reducering: 35% sovjet, 25% USA

3. fase

1991 - 1995

Sovjet opløses, ny verdensorden på vej.

Forsøg på at vælte Gorbatjov

1991

Forsøges væltes af konservative gamle kommunister

Gorbatjovs tilbagetræden

1991

Sovjet opløses og Gorbatjov træder derfor tilbage

Sovjet optages i verdensbanken og IMF

1991

Sovjet på ved mod økonomisk - og politisk opløsning.
2 uger forinden START-aftalen.
IMF=Den internatione Valutafond.
Beder om hjælp fra dem, og viser at Sovjet erkender at deres planøkonomi ikke fungere, og derfor må bede supermagten USA må hjælpe den anden supermagt

Ny nedrustningsaftale

1992

Underskrives af Præsident Buch og Ruslands præsident Jeltsin