Ciència!

Events

Biologia

Microbiologia

Refus de la teoria de la generació espontània

1859

Per Louis Pasteur.
Abans Lazzaro Spallanzani (1729-1799) ja hi havia col·laborat.

Postulats de Koch

1890

Per Robert Koch (1843-1910), refina els del 1884. Per demostrar que un microorganisme concret és el causant d'una malaltia.
Koch també va descobrir el bacteri del àntrax, la tuberculosi i la colera.

Descobriment dels virus

1892

Dmitri Ivanovski (1864-1920), estudiant la malaltia del mosaic del tabac descobreix l' "agent filtrable infecciós".
1898 Martinus Beijerinck: “contagium vivum fluidum”.
1898 Friedrich Loeffler and Paul Frosch observen el mateix en la malaltia glossopeda (foot-andmouth disease).

Microbiologia Tècniques

Pasteurització

1862

Bioquímica

Equació de Hill

1910

Hill AV (1910) The possible effects of the aggregation of the molecules of haemoglobin on its dissociation curves. J Physiol 40: iv–vii.

Penicil·lina

1928

Descoberta per Alexander Fleming.

Teoria ocupacional

1937

Per AJ Clark

Estructura molecular del colesterol

1937

Per Dorothy Hodgkin
1945 la penicil·lina
1954 la vitamina B12
1969 la insulina
Amb cristal·lografia de raig X.

Doble helix del DNA

25 April 1953

WATSON JD, CRICK FHC. Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Nature [Internet]. 1953 Apr 25;171:737. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/171737a0

Efecte Warburg

1956

Science123: 309-314, 1956

Estructura molecular de la mioglobina

1959

Per Max Perutz i John Kendrew.
Amb cristal·lografia de raig X.

Transcriptasa inversa

1970

Mimin energètic estructura estable

1973

Model de l'evolució clonal del càncer

1976

Nowell

The Hallmarks of Cancer

7 January 2000

Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell [Internet]. 2000;100(1):57–70. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10647931

Disseny d'una proteïna nova

21 November 2003

Top7
Kuhlman, B., Dantas, G., Ireton, G. C., Varani, G., Stoddard, B. L., & Baker, D. (2003). Atomic-Level Accuracy, 302(November), 1364–1369.

Bioquímica, Tècniques

Sanger sequencing

1977

Test d'Ames

1979

PCR

1985

Genètica

Lleis de Mendel

1865

No van ser valorades fins el 1900

Genoma de C. elegans 100%

2002

1r genoma d'eucariota al estar complert al 100%.

Evolució

L'origen de les espècies

11/24/1859

"On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life" per Charles Darwin

Medecina

1ra vacuna per a la Rabia

7/6/1885

Per Louis Pasteur. La proba en Joseph Meister.

Erradicació de la verola

1977

Inici de la campanya per la OMS el 1967.
1ra malaltia en ser erradicada mundialment.

1ra fecundació in vitro humana

1978

Química

Àtom

Descobriment de l'electró

1897

per J. J. Thomson.

Model atòmic "púding de prunes"

1898

per J. J. Thomson.

Experiment de la làmina d'or

1909

Hans Geiger
Ernest Marsden
Ernest Rutherford

Model atòmic de Bhor

1913

Protons

1919

Ernest Rutherford

Neutrons

1932

James Chadwick

Física

llum visible = ones electromagnètiques

1873

Maxwell

Teoria quantica de Planck

1901

E=h*v

hipòtesi de De Broglie

1924

Dualitat ona-partícula.

formula de Schrödinger

1926

electrons amb propietat d'ona ??

1927

Per Dovuison i Germer.

Principi d'incertesa

1927

Heisenverg.
Les dues indeterminacions són la posició i la velocitat.
El model atòmic de Bhor es contradiu amb aquest principi.