Kirjandus

Events

Marcel Proust

1871 - 1922

Oli üks esimesi, kes kirjutas oma raamatuis homoseksuaalsusest.
Paneb aja kulgu teisiti nägema.

Modernism

Approx. 1880 - 1945

Teket soodustasid teadus ja tehnika areng, masstootmine, urbaniseerumine jne.
Eestis laialt ei levinud aga E. Vilde kriitiline realism sisaldas juba modernismi jooni.
Tunnusjooneks stiil, mille eesmärgiks oli muuta traditsioonilised ja klassikalised ideed uuenduslikeks ideedeks

Virginia Woolf

1882 - 1941

Üks tähtsaim modernistliku romaani esindajatest.
Sündmusi kirjeldas läbi tegelaste mälestuste.
Tähtsamad teosed: "Proua Dalloway”, “Orlando: elulugu” ja “Tuletorni juurde”

Kadunud põlvkonna algus

Approx. 1883 - Approx. 1900

Mõiste, mis iseloomustab kirjanikke, kelle looming oli mõjutatud Esimese maailmasõja tulemustest.
Hemingway, Fitzgerald, Passos, MacLeish, Remarque jt., Selle põlvkonna keskuseks oli Pariis.
Kirjeldati jõukate inimeste eluviisi, Ameerika unistuse surm, Soorollide muutus, Mineviku idealiseerimine.

Franz Kafka

1883 - 1924

Rõhutas sümbolismi ja allegooriaid, üks lemmikteemasid oli fatalism.
Kafkaesque arhetüüp

Teadvuse vool

1890

Mõtles välja William James,
Teadvuse voolu iseloomustab tegelase tunnete, mõtete ja teadvuse üleskirjutus, selle eesmärgiks on avada tegelaste sisemaailm. Ei kirjeldata tegelikkust, reaalseid sündmusi, aja kulg on teistsugune.

Graafiline romaan

Approx. 1895 - Approx. Present

Koomiksi alaliik, mis on pigem mõeldud täiskasvanutele.
3 kohast pärinev: Vana-Egiptuse seinamaailngud, 19.ndal sajandil ilmunud Töpfferi ja Doré koomiksid või Pulitzeri ajalehes 1895.ndal aastal ilmunud "Down in Hogan's Alley" põhjal.

Absurditeater

1896 - Approx. Present

Modernistlik teatrikunst, pöörduv ja ootamatu ja samuti tragikomöödia.

William Cuthbert Faulkner

1897 - 1962

Lõi teadvuse voolu ja arendas pikki tegelaste kirjeldusi. On kirjutanud: novelle, lühijutustusi, luulet, esseesid, stsenaariume.

Ernest Hemingway

1899 - 1961

Mõjukaim USA kirjanik, muutis lausa kirjandusvoolu oma otsekohese ja lühikese stiiliga.
nn Kangelase arhetüüp.

Ulmekirjandus

Approx. 1901 - Approx. Present

Kirjandus, mis kujutab maailmu, mida tegelikult olemas ei ole.
Zanrid: imeulme, õudusulme, teadusulme,

John Steinbeck

1902 - 1968

Jättis maailmale mahuka ja mitmepalgelise kirjandusliku pärandi.

Seostas teoseid lugejatega ja lähenes raamatutele leebes huumoris, mis tihti teravnes teravaks irooniaks.
Kirjutas palju nö ‘’California novelle’’, suure depressiooni ajal elanud inimeste põhjal.

George Orwell

1903 - 1950

Rõhus teadlikkust sotsiaalsest ebaõiglusest oli vastu totalitarismile.
Ta leiutas ka palju väljendeid: „Suur Vend“, „uuskeel“, „tõeministeerium“, „mõttepolitsei“, „sõda on rahu“, „vihkamiseminutid“, „mõtteroim“ ja „kaksisoim“.

Jean-Paul Sartre

1905 - 1980

Mõjukaim eksistentsialismi filosoof & kirjanik, pärast kelle surma eksistentsialism hääbus.
Kirjutas 52 teost, nende hulgas "Olemine ja eimiski".

Noor-Eesti

1905 - 1915

Elavdasid Eesti kultuurielu, viisid kirjanduskriitika paremale tasemele, suurendasid sõnavara jpms.
Liikmed olid Johannes Semper, Gustav Suits, Friedebert Tuglas, Johannes Aavik, Bernhard Linde ja Villem Grünthal-Ridala.

Futurism

Approx. 1909 - Approx. 1920

Rajas Filippo Tommaso Marinetti. Eestisse jõudis 1910. aastal ajakirjanduse vahendusel (Johannes Semper).
Eripäraks on tehnika imetlemine, agressiivsus, väljakutsuv riietus, tähelepanu äratamine jne.

Siuru

1917 - 1919

Nad muutsid kirjanduse populaarseks ja tõmbasid sellele üldsuse tähelepanu. Siuru oli jätkanud Noor-Eesti traditsioone, liikudes sümbolismi suunas.
Liikmed olid Marie Under, Henrik Visnapuu, Friedebert Tuglas, Johannes Semper ja Artur Adson olid liikmed.

Jaan Kross

1920 - 2007

Proosakirjanik ja luuletaja, kelle teoste keskmeks on üldiselt Eesti ajalugu. Katab teostes suurt ajavahemikku.
Mõned teosed: “Kolme katku vahel”, “Keisri hull”, “Wikmani poisid”, “Paigallend” ja “Söerikastaja”.

Frank Herbert

1920 - 1986

Kuulub “uue laine” autorite hulka ning arendas palju ulmekirjandust.

Tarapita

1921 - 1922

Jäeti kõrvale tundeelamused ning asuti kohe analüüsima ja üldistama.

J. Joyce "Ulysses"

1922

Olulisus:
Kõige mõjukam ja olulisem romaan, stiil, suur sõnavara (,,Ulysses’’ - üle 30 000 sõna), huumor.

Sürrealism

1924 - Approx. 1930

André Breton lõi koolkonna. Eestisse tõi Ilmar Laaban.
Eripäraks ebareaalsus, unenäod, hallutsinatsioonid jne.

F.S. Fitzgerald "The Great Gatsby"

1925

Kirjeldab tolle aja elu, kuidas Ameerika Unistust pole olemas.

Umberto Eco

1932 - 2016

Stiil sisaldab vihjeid ajaloole ja kirjandusele ning üleüldiselt keerulisi sužeesid.
"Olematu number" 6 romaani veel.

Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul

1932

Kolmanda maailma väljapaistvaim kirjanik. Rüütlitiitel kirjanduse eest. Teostes kirjeldab tegevust peamiselt Lääne- India saartel. Väljendab kahtluseid ja ebausku tuleviku suhtes, räägib ka oma kogemustest.

Mats Traat

1936 - Present

Proosakirjanik ja luuletaja, kelle teoste keskmeks on samuti Eesti ajalugu, kuid ajavahemik väiksem ja territoorium piiridega.
Mõned teosed: “Tants aurukatla ümber”, “Minge üles mägedele”.

Hando Runnel

1938 - Present

Ainus Eesti akadeemik, kes pole lõpetatud ühtegi kõrgkooli.
Luules keskmeks on autori suhe kodumaa ja rahvaga (eestlaseks olemine, rahvuse püsimine) ning elu ja ühiskonna valuprobleemid.

Jaan Kaplinski

1941 - Present

Tänapäeva Eesti tuntuim ja tõlgituim kirjanik.
“Kaplinski süsteem”

Sergei Dovlatov

1941 - 1990

Nõukogude Liidu absurdses reaalsuses sündinud satiiriline kirjandus - näitas lõhet ühiskonna ametliku ideoloogia ja valitsevate olude vahel.
Võttis reegliks, et kõik sõnad peavad lauses algama erineva tähega.

,,Elada on võimalik ainult kolmes linnas: Leningradis, New Yorkis ja Tallinnas.”

A. Camus "Võõras"

Approx. 1942

Käsitles eksistentsialismi ja absurdi .
Lugu räägib mõrvast, kuid toon jääb rahulikuks ja isegi ükskõikseks, eraldatuks.

Eesti Nõukogude Kirjanike Liit

1943

Mati Unt

1944 - 2005

Eesti kirjanik ja teatrilavastaja, kelle eeskujuks oli Kafka. Kirjutas ta postmodernistlikus stiilis ning rakendas ka psühhoanalüüsi. Esikteosels "Hüvasti, kollane kass"

G. Orwell "Loomade farm"

1945

Allegooria, mis räägib 1917 Venemaa revoultsioonist.

Eksistentsialism

Approx. 1945 - 1980

Filosoofiiline ja kirjanduslik vool, mille tunnusteks on enese ja universumiga seotud mõtted, ükskõiksus.

‘’Kõik on võimalik, sest mitte millegil pole mõtet ega eesmärki.’’

Postmodernism

Approx. 1946 - Present

"Pole ühtset ja absoluutset tõde"

Vastureaktsioon modernismile.
Tunnusteks paranoilisus, fragmentaarsus, pastišš

Biitnikud

Approx. 1950 - Approx. Present

Biitkultuuri kuulub luule, kunst, selline muusika nagu bebop ja muu jazz ning rändav eluviis. Biitnikel on ulatuslik mõju Lääne kultuurile laiemalt (seksuaalne vabadus, naisõiguslus, gay-liikumine jne) samuti on nad kas kaudselt või otseselt hipide ja teiste subkultuuride tekkimise ja ideoloogia lätteks.
Tuntud teosed nagu: “Alasti lõunasöök”, “Teel”, “Naisevõtt”, “Howl”.

S. Beckett “Godot’d oodates”

1953

Üksildane, naljakas, õrn ja kummaliselt virgutav absurdne näidend.

C. Milosz "Vangistatud mõistus"

1953

Kirjeldab elu erinevates Ida-Euroopa riikides.
Kasutab neli erinevat kirjanikku ning kuidas neile totalitaarne režiim mõjus.

V. Nabokov "Lolita”

1955

Le Monde 100 parima raamatu hulgas. Vastuoluline ent seda on korduvalt lavastatud muusikalina, ooperina, näidendina ja sellest on tehtud mitmeid filme.

"Kuldsed kuuekümnendad"

1960 - 1970

Vaimse surutise lõdvenemine ja ühiskonna avanemine. Samuti tõusis esile uus põlvkond, kes olid aktiivsemad.
Hakkas tööle Eesti Raadio kergemuusika orkester.
Tekkisid mitmed kunstirühmitused (ANK 64, SOUP 69 ja Visarid) ning luules toimusid vormiuuendused.

"Kassetipõlvkond"

1962 - 1967

Igal aastal ilmus luulekassett, mis sisaldas 3-5 noore luuletaja debüütkogusid.
Debüteerisid mitmed autorid nagu Paul-Eerik Rummo, Mats Traat, Enn Vetemaa.

F. Herbert "Düün"

1965

Läbi aegade suurima läbimüügiga ulmeraamat: ühiskond tundub vanamoeline, kuid leiab aset tulevikus tähtedevahelises impeeriumis tegevustik planeedil Arrakis - üks suur liivakõrb.

Psühholoogiline modernism ENSVs

Approx. 1970 - Approx. Present

Kirjandusvool. Psühholoogiline lähivaatlus, kus loomingut ja autori eraelu ei saa lahutada.

J. Kaplinski "Ma vaatasin päikese aknasse”

1976

Iseloomustab patsifistlik loomupära, see, et vaheldumisi on vabavärss ja lõppriimilised tekstid ning metafoorirohkus.

J.R.R. Tolkien "Silmarillion"

1977

Kirjeldab “Sõrmuste isanda” maailma loomist ning ajaloolisi sündmusi.
(avaldati posttuumselt)

Postkolonialism

1978 - Approx. Present

Liikumine, mis uurib kolonialismi mõju kultuuridele minevikus. Algatas Edward Saïd teosega "Orientalism"

U. Eco "Roosi nimi"

1980

Kriminaalromaan, leiab aset 14.saj Itaalias.

S. Dovlatov "Kohver”

1986

Meenutab elu 1970. aastate Nõukogude Liidus ning tõestab, et inimene tavaliselt ei muutu.

M. Unt "Öös on asju"

1990

Mati Unt kirjutab mosaiikseid, eklektilisi, teadlikult komplitseeritud ülesehitusega teoseid, mille käsitlusviis on varasemast iroonilisem ja mitmetähenduslikum. See on üks tema kuulsaimatest teostest.

M. Satrapi “Persepolis”

2000

Kirjeldab autori enda lapsepõlve ja elu Iraani revolutsiooni ajal ja pärast seda. Esimene omataoline.