H. ART - LÍNIA DEL TEMPS

-ANA RAMOS GARCÍA -H.ART -2n BATX.

Etapes principals

Art Prehistòric

Approx. 25000 BC - 1 AC

Sent l'etapa més gran de totes, es pot dividir alhora en tres subetapes: el Paleolític, el Neolític i l'Edat dels Metalls.
L'art prehistòric destaca sobretot per la pintura parietal, l'arquitectura megalítica, la ceràmica, l'escultura i l'art moble. Durant l'Edat dels Metalls cal també destacar dues cultures distintes aquí a Europa: la de Hallstatt i la de La Tène.
Tot i que a sota es troben dieferenciades per etapes, algunes de les obres destacades que han arribat fins als nostres dies són:
- Pintures parietals de les coves d'Altamira (14000 a.C.)
- Alineaments de Carnac (4500-2500 a.C.)
- Carro solar de Trundholm (1200 a.C.)

Art Egipci

3000 bc - 31 ac

Molt relacionat amb la creença del més enllà, l'art egipci destaca sobretot per les tombes, els temples i l'art funerari.
Es pot dividir en tres etapes: l'Imperi Antic, l'Imperi Mitjà i l'Imperi Nou.
Algunes obres destacables:
- Piràmide de Keops
- Temple de Luxor

Art Mesopotàmic

3000 bc - 539 bc

Es pot dividir en diverses etapes: sumeris, accadis, neosumeris, babilonis, hitites i el Segon Imperi Babilònic.
- Una obra a destacar seria la porta d'Ishtar de Babilònia (a continuació una reconstrucció)

Art clàssic grec

3000 BC - 30 BC

L'art clàssic de Grècia es pot dividir en diverses etapes: l'art prehel·lènic, que comprèn les etapes Minoica i Micènica, i el que és pròpiament art grec, que alhora es divideix en l'edat fosca, època arcaica, època clàssica i l'època hel·lenística.
- Alguns dels autors memorables de la Grècia Antiga són Miró (escultor del "Discòbol"), Policlet ( conegut pel "Dorífor"), Ictinos i Cal·lícrates (autors del "Partenó").
- Com a obra destacable de l'art grec, crec que es pot esmentar el Partenó (447-432 a.C.):

Art clàssic romà

300 b.C. - 476 a.C.

L'art romà s'ha dividit en dos períodes: el Republicà, amb influències de l'art grec i etrusc, i l'Imperial, en el qual s'inclou l'art tardoromà.
- L'obra per excel·lència de l'art romà és el Colosseu o amfiteatre Flavi (72-80 d.C.)

Art bizantí

401 - 1453

Comprenent aproximadament uns mil anys, l'art bizantí es divideix tres etapes: el Segle d'Or, el període iconoclasta i el període posticonoclasta.
- Una obra coneguda de l'art bizantí es el mosaic de "Sant Apollinaire Nuovo", s.VII.

Art preromànic

476 - 1100

Les obres artístiques del preromànic es troben entre la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident per la invasió dels pobles germànics i el s.XI, i es pot dividir en tres etapes, al menys en el que correspon a la Península ibèrica, ben diferenciades: la visigòtica, l'asturiana o ramirense i la mossàrab.
- Una de les obres que es poden encabir dins el preromànic és l'església de "San Julián de los Prados", del s.IX.

Art islàmic

711 - 1492

L'art islàmic com a tal comprèn des del naixement de la religió islàmica (s.VII) fins a l'actualitat, però parlant més concretament de la Península Ibèrica, podem trobar tres etapes dins del període de domini musulmà, que són l'època omeia i califal, l'època almohade i l'època nassarita.
- Com a obra de l'art islàmic dins la península, és indispensable destacar "L'Alhambra", del s. XIV.

Art romànic

990 - 1230

L'art romànic és el primer estil internacional europeu i, a més, presenta una gran varietat de de pecularietats nacionals i regionals. Es poden distingir tres etapes: el Primer romànic, el Romànic ple i el Romànic tardà.
- Com a obra coneguda, podríem posar els "frescos de l'absis de Sant Climent de Taüll", del 1123.

Art gòtic

1150 - 1530

L'art gòtic es pot dividir en tres grans cicles o etapes, que són el període inicial, el període clàssic o de plenitud i el període final o flamíger.
- Alguns artistes representatius del gòtic són Jan Van Eyck, Giotto, Simone Martini, Robert Campin...
- Una obra on es reflexi l'estil gòtic seria, per exemple, la catedral de Bourges (s.XII-XIII).

Renaixement

1401 - 1599

Amb el seu focus més important a Itàlia, el Renaixement comprèn dos períodes, el Quattrocento i el Cinquecento, aquest últim acompanyat durant la seva trajectòria del moviment manierista.
- Una obra molt destacable i mundialment coneguda d'aquesta època és el David de Miquel Àngel (1501-1504).

Art barroc i Rococó

1600 - 1799

Mentre que a la Roma papal el Barroc tenia el seu focus més influent, el Rococó s'establia principalment a França i Alemanya.
- Alguns dels autors que cal destacar són Velázquez, Bernini, Rembrandt, Rubens, Caravaggio, Johanes Vermeer...
- Rococó: "El gronxador", Fragonard, 1766.
- Barroc: "Las Meninas", Velázquez, 1656.

S. XIX

1801 - 1900

El s.XIX és un segle ple de diferents moviments artístics, com ara el Neoclassicisme, el Romanticisme, el Realisme...
-Alguns artistes coneguts d'aquest segle, pertanyents a diferents moviments, són Goya, Delacroix, Monet, Van Gogh, Gaudí...
- Una obra coneguda pertanyent al s.XIX i, més concretament, d'estil neoclàssic, és "El jurament dels Horacis" (1784), de Jacques-Louis David.

S. XX

1901 - 2000

Dins del segle XX, trobem també una gran varietat de moviments artístics, normalment de no gaire durada i dividits principalment en dos blocs degut, en part, a la Segona Guerra Mundial: les primeres avantguardes i les segones avantguardes i últimes tendències.
- Alguns artistes destacables serien Picasso, Joan Miró, Dalí, Jackson Pollock...
- Una obra destacable del s.XX i, més concretament, de l'estil abstracte, és la "Composició IV" (1911), de Kandinsky.

Subetapes

Etapes dins de les grans etapes en les que es divideix la història de l'art.

Paleolític

25000 BC - 8000 BC
 • Venus de Willendorf (24000 a.C.); voluntat d'expressar un concepte (fecunditat):
 • La mostra més destacada de l'art prehistòric la trobem a les coves d'Altamira, a Cantàbria (14000 a.C.):

Neolític

8000 BC - 3000 BC
 • Pintures de la cova del Cogui, Lleida (6000 a.C.):
 • Menhir de Mazandrero, Cantàbria (4000-3500 a.C):

Imperi antic

3000 bc - 2060 bc
 • Ganivet cerimonial:
 • Estàtua de Kefren: -Piràmide de Kefren:

Edat dels Metalls

3000 bc - 1 bc

Dins d'aquesta subetapa, cal distingir-hi dues cultures, que serien:
- La cultura de La Tène
- La cultura de Hallstatt

Edat Minoica

3000 bc - 1400 bc
 • Fresc de la taurocatapsia, al palau de Cnossos

Sumeris

3000 bc - 2350 bc
 • Tauleta gravada amb escriptura pictogràfica (3000 a.C.)

Accadis

2350 bc - 2150 bc
 • Inscripció de Naramsin que narra la construcció del temple de Marad pel seu nét Lipit-lli cap al 2250 a.C.

Neosumeris

2150 bc - 2015 bc
 • Estàtua sedent del príncep Gudea (2150 a.C.)

Imperi mitjà

2060 bc - 1700 bc
 • Tomba de Mentuhotep II:

Babilonis

2000 bc - 1530 bc
 • Codi d'Hammurabi (1792-1750 a.C.)

Imperi Nou

1600 bc - 31 ac
 • Temple Ramsès II (1279-1213 a.C.):

Hitites

1530 B.C. - 1000 B.C.
 • Rhyton hitita

Edat Micènica

1400 bc - 1150 bc
 • Màscara micènica realitzada en una làmina daurada, anomenada "màscara d'Agamèmnon"

Edat Fosca

1150 bc - 800 bc
 • No hi ha gaire informació sobre aquesta època de la història de Grècia.

Babilonis II

1000 bc - 539 bc
 • Nabucondosor II el Gran

Època arcaica

800 BC - 490 BC
 • Genet Rampin (550 a.C.)

Època clàsica

490 BC - 334 BC
 • Atenea pensant (460 a.C.)

Època Hel·lenística

334 BC - 30 BC
 • Lacoont i els seus fills (cap al s.III-II a.C.)

Període Republicà

300 b.C - 27 b.C
 • Formant part de l'art romà republicà tardà trobem "l'Aqüeducte de les Ferreres!, més conegut com "Pont del Diable", construït a la primera meitat del s.I d.C. a Tarragona.

Període Imperial

27 b.C - 476 a.C
 • A més del "Partenó", una altra obra a destacar dins del període imperial podria ser el "Panteó de Roma", edifici aixecat entre 118-128.

Segle d'Or

401 - 726
 • "Santa Sofia de Constantinoble", 532-537

Etapa visigòtica

476 - 700
 • Església de "San Pedro de la Nave", s.VII

Etapa asturiana o ramirense

701 - 901
 • Església "San Salvador de Valdediós", s.IX.

Període iconoclasta

726 - 843
 • Una creu a l'església de Santa Irene, a Constantinoble, com a mostra d'art iconoclàstic.

Època omeia i califal

755 - 1030
 • Mesquita de Córdoba, any 785 aproximadament.

Període posticonoclasta

843 - 1453
 • "Mosaics de l'absis de la catedral de Monreale", 1990 aprox.

Etapa mossàrab

901 - 1100
 • Ermita de "San Baudelio de Berlanga", s.XI

Primer romànic

990 - 1090
 • Monestir de Santa Maria de Ripoll

Romànic ple

1090 - 1150
 • Monestir de Sant Pere de Galligants (s.XII)

Romànic tardà

1150 - 1230
 • Col·legiata de San Salvador (de Cantamuda), finals s.XII, principis del s.XIII.

Període inicial

1150 - 1230
 • Àngel somrient a la Catedral de Reims (1211 aprox.).

Època almohade

1153 - 1212
 • Alcassaba de Badajoz, s. XI- XII.

Període clàssic o de plenitud

1201 - 1400
 • Basílica de Santa Maria del Mar (1329-1383), autors de la qual són Berenguer de Montagut i Ramon Despuig.

Època nassarita

1238 - 1492
 • Porta del Sol, a Toledo, del s.XIV (és d'estil mudèjar però amb gran influència nassarita).

Període final o flamíger

1401 - 1530
 • Façana de "Saint-Chapelle de Vincennes" (1379-1480).

Quattrocento

1401 - 1500
 • "El naixement de Venus", de Botticelli (1485)

Cinquecento

1501 - 1599
 • "L'escola d'Atenes", de Rafael (1510-1511).

Barroc

1600 - 1750
 • "La lliçó d'anatomia del professor Tulp", de Rembrandt (1632)

Rococó

1720 - 1740
 • Palau Solitude (Alemanya)

Neoclassicisme

1750 - 1830
 • "Eros i Psique", d'Antonio Canova (1787-1793)

Romanticisme

1801 - 1870
 • "La llibertat guiant al poble", de Delacroix (1830)

Realisme

1848 - 1874
 • "Enterrament a Ornans", de Coubert (1849-1850).

Impressionisme

1874 - 1886
 • "Sol ixent. Impressió", de Claude Monet l'any 1872.

Postimpressionisme

1885 - 1905
 • "La nit estelada", de Van Gogh (1889).

Simbolisme

1886 - 1900
 • "Els primers freds", de Blay (1892), d'estil realista i simbolista.

Expressionisme

1905 - 1930
 • "El genet circense", d'Ernst Ludwig Kirchner (1913).

Fauvisme

1905 - 1908
 • "L'habitació vermella", de Matisse (1908).

Cubisme

1907 - 1914
 • "El profeta", de Gargallo (1933-1936).

Futurisme

1909 - 1930
 • "La ciutat s'aixeca", de Boccioni (1910).

Abstracció

1910 - 1920
 • "U", Jackson Pollock (1950).

Dadaisme

1916 - 1922
 • Pòster de Matinée Dadá, 1923.

Surrealisme

1924 - 1966
 • "El marxisme curarà els malalts", Frida Kahlo (1954).

Segones avantguardes

1945 - 1970

Són un seguit de moviments que es van iniciar després de la Segona Guerra Mundial i que van succeir molt ràpid. Alguns dels moviments que destaquen són l'Informalisme, l'Expressionisme abstracte americà, el Pop Art, l'Hiperrealisme...
- "Creu i terra", Antoni Tàpies, 1975

Tendències postmodernes

1960 - 1989
 • "El futur del soldat", Penck.

Era digital

1990 - Approx. 2000
 • Escenes mitjançant tècniques digitals.