Vrijheid in Amerika

Events

Pilgrim fathers zeilen naar Amerika

1620

Puritan Compact

1630

Eerste Amerikaanse Staat

Boston Tea Party

1773

First continental congress

5 September 1774

Onafhankelijkheidsoorlog

1775 - 1783

Onafhankelijkheidsverklaring

4 July 1776

13 Britse kolonies verklaren dat ze Groot-Brittannië verlaten en een eigen natie vormen

Articles of Confederation worden goedgekeurd

1777

Erkenning van de nieuwe staat

1783

In Versailles

The Virginia Statute of Religious Freedom

1786

Thomas Jefferson

Eerste luik van de Amerikaanse Grondwet

1787

Amerikaanse Grondwet

1789

Bill of Rights

1791

Eerste 10 Amendementen

Ban op de import van slaven

1808

The war of 1812

1812 - 1815

Burgeroorlog

1861 - 1865

Emancipation Proclamation

1863

Uitspraak Abraham Lincoln tegen slavernij

13e Amendement

12 june 1865

Afschaffing Slavernij
Zwarte mannen krijgen stemrecht

Eerste transcontinentale treinspoor

1869

Oprichting Red Star Line

1873

Eerste schip tussen Amerika en New York vaart uit

Chinese exclusion Act

1885

Ellis Island

1892

19e Amendement

1920

Vrouwen krijgen stemrecht

Immigration Act of 1921

1921

Limiet op immigratie

Immigration Act of 1924

1924

Immigratie quota's voor individuele landen

Civil rights act

2 July 1964

Freedom of Information Act

1966