De Nederlanden

Events

Rijksdag van Worms

1521

Luther werd in de rijksban gedaan en werd vogelvrij verklaard.

Instelling drie collatorale raden

1531

Reorganisatie van de centrale regering.

Instelling van de bloedplakkaten

1550

Hiermee werd het drukken, schrijven, verspreiden en bezitten van ketterse boeken en afbeeldingen, het bijwonen van ketterse bijeenkomsten, het prediken van een tegendraadse religie en het huisvesten van ketters, met de doodstraf en inbeslagname van alle goederen beantwoord.

Cuius regio, eius religio

1555

Wiens gebied, diens gebed. De vorst bepaalt het geloof van de onderdanen. Mede mogelijk gemaakt door Luther.

Beeldenstorm

1566

Tachtigjarige oorlog

1568 - 1648

De Nederlandse opstand tegen de Spaanse overheersers.

Watergeuzen veroveren den Briel

1572

Het ontzet van Leiden

1574

Pacificatie van Gent

1576

Overeenkomst tussen de gewesten van de Nederlanden om aaneen te sluiten in een soort generale unie. Dit was een grote stap in de oorlog tegen Spanje.

Alteratie van Amsterdam

1578

De katholieke stadsregering wordt afgezet.

Unie van Utrecht

1579

Getekende overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten, waarin werd overeengekomen dat men zich gezamenlijk zou inzetten om de Spanjaarden het land uit te jagen.

Plakkaat van verlatinghe

1581

Oranje wordt vermoord

1584

Antwerpen in Spaanse handen

1585

Republiek der zeven verenigde Nederlanden

1588

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt uitgeroepen.

Spaanse armada verslagen

1588

Triple alliantie

1596

Engeland en Frankrijk erkennen Nederland als onafhankelijke staat.

Gouden eeuw (ongeveer)

1600 - 1700

Oprichting van de VOC

1602

Twaalfjarig Bestand

1609 - 1621

Een wapenstilstand tussen de Nederlanders en de Spanjaarden

Dertigjarige Oorlog

1618 - 1648

Een oorlog tussen voornamelijk katholieken en gereformeerden.

Oldenbarnevelt onthoofd

1619

Bestuurscentrum VOC naar Batavia

1619

Portugees-Joodse synagoge in Amsterdam

1639

De vrede van Münster

1648

Vrede met Spanje.

Moord op gebroeders de Witt

1672

De gebroeders de Witt worden vermoord. Zij waren staatsgezinden.

Rampjaar

1672

In dit jaar begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen.